«Tilgjengelighet Kultur-Norge» - seminarrekke

NOKU har inngått et samarbeid med Norske konsertarrangører om en rekke lunsjseminarer i forbindelse med prosjektet ”Tilgjengelighet Kultur-Norge”. Vi arrangerer lunsjseminarer i Tromsø, Bodø, Drammen og Stavanger.

”Tilgjengelighet Kultur-Norge” er et prosjekt som Norske konsertarrangører driver som har til hensikt å jobbe for å bedre tilgjengeligheten på kulturarenaer for mennesker med nedsatt funksjonsevne, både for publikum, ansatte og frivillige. Lunsjseminarene som arrangeres i samarbeid med NOKU tar for seg særlig hvordan hjemmesiden kan tilrettelegges for å inkludere flere brukergrupper.

NOKU mener det er viktig at alle som arrangerer og tilrettelegger for kulturvirksomhet er oppmerksom på viktigheten av å tilrettelegge for alle brukergrupper i kulturlivet. Lunsjseminaret er åpent for alle og passer særlig for kulturarbeidere, kultursjefer, kulturarrangører og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.


Hvor og når:
Stavanger, Tou scene                           26. februar
Bodø, Stormen Konserthus                  08. mars
Tromsø, Viseklubben Spelt/Tvibit        16. mars
Drammen, Union Scene                       20. mars          

Les mer om seminarene - og meld deg på her!

    


Saker av interesse


Overordnet handlingsprogram

2015–2016

Visjon
Norsk kulturforum, for nytenkning og samhandling på et mangfold av kulturarenaer.

Mål
Som interesseorganisasjon for offentlig kultursektor, vil Norsk kulturforum arbeide for et lokalt kulturløft med fokus på bredde, kvalitet og profesjonalitet, og bidra til å sikre en kunnskapsbasert nasjonal kulturpolitikk.

Overordnet handlingsprogram 2015 - 2016

Norsk kulturforum skal synliggjøre kulturens betydning

  • Synliggjøre kulturens rolle i samfunnsutviklingen, spesielt knyttet til arbeidet med ny kommunereform
  • Synliggjøre behovet for kulturfaglig tilrettelegging- og forvaltningskompetanse i offentlig sektor
  • Synliggjøre den kulturelle grunnmurens betydning for lokalt kulturliv
  • Arbeide for bred forankring av kulturloven

 Norsk kulturforum skal arbeide for å styrke kulturkompetanse, kunnskap og samarbeid

  • Utvikle, synliggjøre og gjennomføre nyskapende prosjekter av interesse for kulturlivet
  • Være en arena for faglige nettverk
  • Bidra til kunnskapsdeling og bredere samarbeid mellom offentlig, frivillig og  privat sektor
  • Arbeide for et forpliktende samarbeid med KS

Norsk kulturforum skal arbeide for egnede lokaler til hele bredden av lokalkulturens aktiviteter

    Norsk kulturforum - NOKU
    Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo.
    Telefon: (+47) 948 37 655,
    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as