«Tilgjengelighet Kultur-Norge» - seminarrekke

NOKU har inngått et samarbeid med Norske konsertarrangører om en rekke lunsjseminarer i forbindelse med prosjektet ”Tilgjengelighet Kultur-Norge”. Vi arrangerer lunsjseminarer i Tromsø, Bodø, Drammen og Stavanger.

”Tilgjengelighet Kultur-Norge” er et prosjekt som Norske konsertarrangører driver som har til hensikt å jobbe for å bedre tilgjengeligheten på kulturarenaer for mennesker med nedsatt funksjonsevne, både for publikum, ansatte og frivillige. Lunsjseminarene som arrangeres i samarbeid med NOKU tar for seg særlig hvordan hjemmesiden kan tilrettelegges for å inkludere flere brukergrupper.

NOKU mener det er viktig at alle som arrangerer og tilrettelegger for kulturvirksomhet er oppmerksom på viktigheten av å tilrettelegge for alle brukergrupper i kulturlivet. Lunsjseminaret er åpent for alle og passer særlig for kulturarbeidere, kultursjefer, kulturarrangører og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.


Hvor og når:
Stavanger, Tou scene                           26. februar
Bodø, Stormen Konserthus                  08. mars
Tromsø, Viseklubben Spelt/Tvibit        16. mars
Drammen, Union Scene                       20. mars          

Les mer om seminarene - og meld deg på her!

    


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as