Spørreundersøkelse om § Kulturloven

Vi har nedsatt et utvalg som skal se på Kulturlovens funksjon og virke, og vi behøver å høre din mening om kulturloven! Frist 1.mars!

Bli med i spørreundersøkelse om hvordan kulturloven fungerer i praksis i din kommune, fylkeskommune og hvordan vi evt. kan styrke denne.

Et ønske om en allmenn kulturlov var en av NOKUs første kampsaker som vi begynte å kjempe for allerede på 80-tallet – og gjennomslaget fikk vi først i 2007. Kampen for denne loven er en viktig del av vår historie, men også en helt sentral del av vårt perspektiv og arbeid i dag. Fordi vi ser at til tross for kulturloven så har budsjettene til kommunen nærmest stått stille de siste 10 årene – og kulturadministrasjonen bygges fortsatt mange steder ned. Dette viser at vi ikke kan se effekt av loven i form av at kultur blir prioritert mer i kommunen som økte ressurser.

Hvorfor er det slik? Hva er det med lovens innhold eller forståelsen av den som gjør at den ikke funker? Hvordan kan vi få den til å fungere? Og hvilken effekt forventer vi at den skal ha?

Vi har nå nedsatt et utvalg som skal se på Kulturlovens funksjon og virke:

Utvalget består av:
Kine Larsen Kimo – NOKU-Trøndelag
Lennart Fjell – NOKU-Hordaland
Henrik Eurenius – NOKU-Østfold
Morten E. Hansen – NOKU- Rogaland
Signe Marie Kittelsaa – NOKU-Telemark
Ingeborg Rivelsrud – NOKU-Buskerud
Kristian Strøm-Fladstad – NOKU-Agder
John-Kristian Øvrebø – NOKU sentralt

Utvalget kan ikke gjør hele jobben alene og vi trenger din help til å gi oss dine tanker om hvordan kulturloven fungerer i praksis i din kommune og hvordan vi evt. kan styrke denne.

Vi trenger innspill fra alle dere der ute i kommuner og fylkeskommuner, og vi ønsker svar på følgende:
•    Hvordan brukes kulturloven hos dere? Hvilken betydning har den for dere?
•    Hva ser dere evt. som svakheter ved loven slik den er i dag, slik den brukes og slik den fungerer? Hva ser dere av behov og mangler ved dagens lovverk?
•    Hvordan kan evt. kulturloven styrkes, bli mer relevant og nyttig?

(Vurder gjerne kulturloven opp mot annet lovverk både mht. bruk, nytteverdi, forankring, tydelighet, rapporteringsrutiner mm)

Svar på spørsmålene her!


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as