Bodø fikk ikke støtte hos Kulturdepartementet

Kulturdepartementet har sendt avslagsbrev til Bodø kommune om at regjeringen ikke vil gå inn med 100 mill. for å støtte opp under Bodø kommune sin søknad om å bli Europeisk kulturhovedstad 2024.

NOKU stiller seg uforstående til prosessen som ligger bak behandlingen av saken. Avslaget har kommet uten at Kulturdepartementet har sett søknaden til EU som har innsendelsesfrist 10. oktober til prekvalifiseringsrunden, men har basert seg på bakgrunnsdokumentasjon som ble utviklet på et tidlig tidspunkt.  Hovedargumentasjonen bak avslaget er at den økonomiske planen spesielt i forhold til det private næringslivet ikke er realistisk. Tidligere kultursjef i Stavanger, Rolf Norås, sier til NRK at det er fullt mulig for Bodø å få sponsorinntekter fra det private næringslivet, og det er nettopp etter at staten har gitt sin støtte og tilsagn at det er realistisk at det private næringslivet kobles på. Han sier også til NRK at når Stavanger søkte om å bli Europeisk kulturhovedstad så var prosessen helt annerledes – Stavanger fikk ikke sponsorinntekter før etter at departementet hadde gitt sin støtte til søknaden.

Det at departementet har avslått søknaden uten å se den reelle søknaden er kanskje det som NOKU er mest undrende til.  Når Bodø sammen med en hel region har bestemt seg for å satse, og de har alle byene i Norge med seg på laget, og alle kommuner gjennom KS så betyr det at det er flere som har tro på at Bodø kan oppnå status som Europeisk kulturhovedstad. Da er det underlig at departementet er kritisk til en søknad de ikke har sett innholdet i.

Formålet med de europeiske kulturhovedstedene er å bidra til å knytte Europas befolkning tettere sammen. Mange av de byene som har oppnådd status som kulturhovedstad har knyttet søknaden til spesifikke utfordringer byen/regionen har, og at man gjennom denne satsningen skal ta tak i byen/regionens utfordringer ved å sette kunst og kultur i sentrum av samfunnsutviklingen. Hvor god søkeren har vært før man sender søknaden spiller altså ingen rolle, det er nettopp det som skjer i årene frem mot 2024 som teller.

Bodø har vært gode – noe som resulterte i at de vant prisen om Norges kulturkommune i 2017. Bodø vant fordi kommunen i mange år har arbeidet strategisk med å bruke kunst og kultur i samfunnsutviklingen, og fordi de tenker stort og var villig til å satse. Bodø og Nordland står overfor mange utfordringer med fraflytting og folketallsnedgang i landsdelen, og Bodø ønsket å møte disse utfordringene med en søknad om å bli Europeisk kulturhovedstad – gjennom å satse på kunst og kultur for å gjøre byen til et attraktivt sted for innbyggerne ved bygge identitet rundt byen og landsdelen.  Av erfaringer fra andre kulturhovedsteder så melder byene at de har fått igjen det dobbelte av hva de har satset i både økonomi og verdi for innbyggerne.


Juryens begrunnelse: (Norges kulturkommune 2017)
"- Bodø kommune har gjennom lang tid lagt systematisk til rette for kulturaktivitet og kulturopplevelser, med stor innsats på nesten alle aspekter fra barne- og ungdomsarbeid til kunst- og musikkformidling.
Gjennom satsing på kulturlivet har kommunen konsolidert seg som
et ledende bysamfunn i sin landsdel, og som en viktig motvekt til
den generelle tendensen til fraflytting og folketallsnedgang i landsdelen.
Spesielt har kommunen vært bevisst på å bruke satsing på kultur som førende element i utvikling av lokalsamfunn og bystruktur, noe som blir synliggjort ved utbyggingen av det nye kulturkvartalet som en dominerende del av den sentrale bykjernen.
Kommunen viser også at den har store ambisjoner for kulturarbeid fremover – blant annet med søknad om å bli europeisk kulturhovedstad».


Tre år har kommunen allerede lagt bak seg med hardt arbeid, og det minste man kunne forvente hadde vært en skikkelig saksbehandlingsprosess hvor hele søknaden ble vurdert. Bodø kommer til å levere søknaden sin 10. oktober til første runde, og tilbakemeldingen fra den Europeiske juryen om hvilke byer som går videre i kvalifiseringen vil bli avgjort i slutten av november.

Vi har en by og en region i nord som satser – nå håper vi at staten snur og satser sammen med dem!


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as