Hva mener NOKU om ekspertutvalgets rapport?

Hva mener din kommune og fylkeskommune om ekspertutvalgets rapport på kulturområdet?

I februar 2018 kom ekspertutvalgets rapport med anbefalinger om nye oppgaver til fylkeskommunen og de kommende regionene. Rapporten foreslår mange nye oppgaver på kulturfeltet overført til det regionale nivået, fordi de mener at oppgavene på kulturfeltet bør legges til det organet som er nærmest innbyggerne.  

Høringsfristen på rapporten er satt til 9. mai. NOKU ønsker å drøfte denne rapporten nøye med våre medlemmer før vi sender inn et høringssvar, og åpner derfor opp en dialog med alle våre medlemmer. Har din kommune eller fylkeskommune meninger om ekspertutvalgets rapport? - send inn ditt innspill til ditt fylkeslag innen 20 april.

Har du ikke fylkeslag i din region? send innspill til post@noku.no.
Alle innspill vil bli vurdert - og behandlet av sentralstyret - som på vegne av organisasjonen vil komme med endelig høringsuttalelse.

Her kan du lese mer om rapporten.

Kontaktinfo til våre fylkeslag:
NOKU Vestfold:

Kontaktperson: Synnøve Viksand Johnson, Tønsberg kommune,
e-post: synnove.viksand.johnson@tonsberg.kommune.no.

NOKU Rogaland:
Kontaktperson: Morten E. Hansen, Sola kommune,
e-post: morten.hansen@sola.kommune.no.

NOKU Buskerud
Kontaktperson: Ingeborg Rivelsrud, Lier kommune.
e-post: ingeborg.rivelsrud@lier.kommune.no

NOKU Østfold
Kontaktperson: Henrik Eurenius, Sarpsborg kommune.
e-post: henrik.eurenius@sarpsborg.com.

NOKU Telemark
Kontaktpersoner: Signe Marie Kittelså, Vinje kommune.
e-post: signe.m.kittelsaa@vinje kommune.no

NOKU Agder
Kontaktperson: Kristian Strøm-Fladstad, Søgne kommune.
epost: kristian.strom-fladstad@sogne.kommune.no

NOKU Hordaland
Kontaktperson: Lennart Fjell, Fjell kommune.
e-post: lennart.fjell@fjell.kommune.no

NOKU Sogn og Fjordane
Kontaktperson: Anita Nordheim, Høyanger kommune,
e-post: anita.nordheim@hoyanger.kommune.no

NOKU Trøndelag
Kontaktperson: Kine Larsen Kimo, Rissa kommune.
e-post: kine.larsen.kimo@rissa.kommune.no


Saker av interesse


Overordnet handlingsprogram

2015–2016

Visjon
Norsk kulturforum, for nytenkning og samhandling på et mangfold av kulturarenaer.

Mål
Som interesseorganisasjon for offentlig kultursektor, vil Norsk kulturforum arbeide for et lokalt kulturløft med fokus på bredde, kvalitet og profesjonalitet, og bidra til å sikre en kunnskapsbasert nasjonal kulturpolitikk.

Overordnet handlingsprogram 2015 - 2016

Norsk kulturforum skal synliggjøre kulturens betydning

  • Synliggjøre kulturens rolle i samfunnsutviklingen, spesielt knyttet til arbeidet med ny kommunereform
  • Synliggjøre behovet for kulturfaglig tilrettelegging- og forvaltningskompetanse i offentlig sektor
  • Synliggjøre den kulturelle grunnmurens betydning for lokalt kulturliv
  • Arbeide for bred forankring av kulturloven

 Norsk kulturforum skal arbeide for å styrke kulturkompetanse, kunnskap og samarbeid

  • Utvikle, synliggjøre og gjennomføre nyskapende prosjekter av interesse for kulturlivet
  • Være en arena for faglige nettverk
  • Bidra til kunnskapsdeling og bredere samarbeid mellom offentlig, frivillig og  privat sektor
  • Arbeide for et forpliktende samarbeid med KS

Norsk kulturforum skal arbeide for egnede lokaler til hele bredden av lokalkulturens aktiviteter

    Norsk kulturforum - NOKU
    Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo.
    Telefon: (+47) 948 37 655,
    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as