Medlemskampanje

Medlemskampanje - bli med i vårt landsdekkende kompetansenettverk

Meld din kommune/fylkeskommune/organisasjon inn i Norsk Kulturforum innen 31.12. 2018 og få gratis medlemskap ut 2018 og *gratis inngang på NOKU-konferansen 2019 for en person.

Hvorfor bli medlem i NOKU?
 
NOKU er interesse- og kompetanseorganisasjonen for den lokale kultursektoren - og er et kulturfaglignettverk som primært består av både små, mellomstore og store kommuner, byer og fylkeskommuner, men også organisasjoner og støttemedlemmer kan tegne medlemskap hos oss.  Vi har i dag 276 medlemmer – men vi trenger flere med i nettverket vårt.

Kompetansenettverket skaper arenaer og møteplasser for kunnskapsdeling og kompetanseutvikling for de som arbeider med å tilrettelegge og utvikle den lokale kultursektoren. NOKU har en helhetlig perspektiv på det lokale kulturlivet og er en kunnskapsressurs og samarbeidspart for andre sektorområder i den kommunale forvaltningen, offentlige myndigheter, KS og andre organisasjoner i spørsmål om behov, muligheter og interesser for den lokale kultursektoren.

NOKUs målsetting er å styrke den faglige kompetansen, og fremme kunst- og kulturliv som vesentlige bidragsytere til samfunnsutvikling og menneskers livskvalitet.

NOKU jobber mot disse målene ved å:

*Gratis inngang på NOKU-konferansen forutsetter at kontingenten for 2019 er betalt. Ordinær pris på NOKU-konferansen er kr. 2500;-  Tilbudet gjelder bare nye medlems-kommuner og -fylkeskommuner. Nye medlemsorganisasjoner får på grunn av lav kontingentsats ikke hel - men halv pris på konferansebilletten for en deltaker. Tilbudet gjelder ikke støttemedlemmer.


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as