Nettverk for kulturledere i kommune-sammenslåingsprosesser

Hvordan styrke kulturens rolle i kommunesammenslåing? NOKU etablerer nettverk for kulturledere i sammenslåingsprosesser.

Kommunesammenslåing er et stort prosjektarbeid. Mange systemer skal fusjoneres, interkommunale samarbeid skal omorganiseres og innbyggere skal informeres og involveres. Norsk kulturforum arbeider for å styrke kulturens posisjon i samfunnsutviklingen - og vi mener det er viktig å synliggjøre kunsten og kulturens rolle i sammenslåingsprosessen. Vi har derfor bestemt at kulturens rolle i kommunesammenslåingsprosesser skal være et av våre viktigste fokusområder fra 2018 til 2020.

Gjennom denne satsningen har vi bestemt oss for å opprette et nettverk for kulturledere i sammenslåingsprosesser, som skal være  en arena for å dele erfaringer og gode råd. Vi sendte ut en henvendelse til alle kommuner som i 2020 skal bli nye kommuner, og det var stor interesse for å lage et slikt nettverk.

Vi har nedsatt en ressursgruppe for nettverket som skal være med i en oppstartsfase.

Ressursgruppen består av:
Kultursjef, Hanne Brakstad fra Fræna kommune
Kultursjef, Barbara Ida De Haan fra Asker kommune
Kultursjef, Arnfinn Bjerkestrand fra Stavanger kommune
Kultursjef, Hilde Pedersen fra Bø kommune
Kultursjef, Randi Melgård fra Narvik kommune

Det er fortsatt mulighet for å melde sin interesse
Vil du bli med i nettverket for kulturledere i kommunesammenslåinger? meld din interesse her!

Kommunesammenslåing er også tema som vi har skrevet om på den nye bloggen vår: NOKU-bloggen- som skal være et aktuelt forum hvor nasjonal kulturpolitikk skal diskuteres fra et lokalt perspektiv. Kommunesammenslåing er også et av temaene som kommer til å bli behandlet under NOKU-konferansen 30 til 31. mai i Haugesund. Hvor blant annet rådmannen i Indre Fosen kommune, Vigdis Bolås kommer for å forteller om hvordan Indre Fosen kommune har jobbet i forhold til kultursektorens plass og rolle i ny kommunestruktur under tittelen: «Hvilke muligheter gir det for kulturlivet, kultursektoren og den politiske agendaen når det gjelder fagfelt og omfang, kompleksitet, muligheter og utfordringer?».

Les mer om konferansen her.


Saker av interesse


Overordnet handlingsprogram

2015–2016

Visjon
Norsk kulturforum, for nytenkning og samhandling på et mangfold av kulturarenaer.

Mål
Som interesseorganisasjon for offentlig kultursektor, vil Norsk kulturforum arbeide for et lokalt kulturløft med fokus på bredde, kvalitet og profesjonalitet, og bidra til å sikre en kunnskapsbasert nasjonal kulturpolitikk.

Overordnet handlingsprogram 2015 - 2016

Norsk kulturforum skal synliggjøre kulturens betydning

  • Synliggjøre kulturens rolle i samfunnsutviklingen, spesielt knyttet til arbeidet med ny kommunereform
  • Synliggjøre behovet for kulturfaglig tilrettelegging- og forvaltningskompetanse i offentlig sektor
  • Synliggjøre den kulturelle grunnmurens betydning for lokalt kulturliv
  • Arbeide for bred forankring av kulturloven

 Norsk kulturforum skal arbeide for å styrke kulturkompetanse, kunnskap og samarbeid

  • Utvikle, synliggjøre og gjennomføre nyskapende prosjekter av interesse for kulturlivet
  • Være en arena for faglige nettverk
  • Bidra til kunnskapsdeling og bredere samarbeid mellom offentlig, frivillig og  privat sektor
  • Arbeide for et forpliktende samarbeid med KS

Norsk kulturforum skal arbeide for egnede lokaler til hele bredden av lokalkulturens aktiviteter

    Norsk kulturforum - NOKU
    Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo.
    Telefon: (+47) 948 37 655,
    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as