Foto: Kristoffer Eliassen

Stor dag for den lokale kultursektoren!

NOKU er tilbake på statsbudsjettet!

20.november ble regjeringen enig med KrF om statsbudsjettet for 2019, og der har KrF fått gjennomslag for å sette NOKU tilbake på budsjettet med 1.mill. KrF har bak seg et flertall på Stortinget med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, som alle støtter at NOKU må sikres forutsigbar driftstøtte på statsbudsjettet gjennom sine alternative budsjetter.

 -Det er fantastisk at KrF nok en gang ha forhandlet og fått oss tilbake på budsjettet. Det gir oss en stor mulighet til å styrke NOKU som faglig kompetansenettverk nasjonalt, sier styreleder Else Blom.

Nå håper vi på ro og mulighet til å fokusere på det som er jobben vår – som er å samle hele kultursektoren i kommuner og fylkeskommuner over hele Norge, for å styrke den faglige kompetansen og fremme kunst og kulturliv som vesentlige bidragsytere til samfunnsutvikling og menneskers livskvalitet.

Takket være Bekkevold og KrF er det nå mulig!


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as