Illustrasjon kultur Foto: Bly

Bli med på medlemsdialogen til KS

Norsk kulturforum (NOKU) har arbeidet lenge for at KS skal ha kultur som ett av sine fagområder.  Denne kampen ble det gjennomslag for under landstinget til KS i 2016 da KS vedtok at organisasjonen skulle styrkes på kulturfeltet. Dette har siden ført til prosjektet «Oppspill» som KS og Norsk kulturskoleråd finansierer sammen. NOKU sitter som ressurs og observatør i styringsgruppen til prosjektet. I disse dager går det ut en felles oppfordring fra NOKU og Norsk kulturskoleråd om at alle kommuner og fylkeskommuner må delta i medlemsdialogen.

Hva betyr det at KS skal styrke seg på kulturfeltet?

Kultur for barn og unge er et viktig område i det lokale kulturlivet, men det utgjør bare en del av hele det offentlige kulturlivet som kommuner og fylkeskommuner arbeider med. Det er mye som tyder på at dersom KS gjør kultur til et satsningsområde gjennom dette prosjektet, så vil de kun arbeide interessepolitisk med kulturskole og kultur for barn og unge, og det øvrige lokale kulturlivet vil ikke få tilstrekkelig oppmerksomhet.

Hvis vi skal klare å påvirke KS til å gjøre kultur til et større og bredere satsningsområde er det viktig at alle medlemmene deltar i dialogen. Det er også viktig at dere prøver å få medlemsdialogen politisk behandlet.

Hvorfor er det viktig med et politisk vedtak?

KS er en interessepolitisk organisasjon på vegne av kommune og fylkeskommune, og de representerer lokaldemokratiet i ethvert samfunn. KS sitt arbeid retter seg først og fremst mot kommunen som helhet, og arbeider etter kommunen og fylkeskommunen sine interesser, styrt av lokaldemokratiet.

Skal man styrke kulturens rolle og prioritering innenfor kommune- og fylkeskommune-forvaltningen er det viktig at den politiske ledelsen ser verdien og kulturens rolle i samfunnet slik at det alltid blir en prioritet - også i harde budsjettforhandlinger. NOKU er en ressurs for de kulturfaglige miljøene i den lokale og regionale forvaltningen, og en interesseorganisasjon for det lokale kulturlivet.  

Vi har alle en jobb å gjøre med å overbevise og formidle kunnskap om kultur som samfunnsbyggende kraft.

Bli med i medlemsdialogen her!    Norsk kulturforum - NOKU
    Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo.
    Telefon: (+47) 948 37 655,
    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as