Foto: Bodø kommune

Bodø er Norges kulturkommune 2017

Den 27. september på Sentralen i Oslo gikk kåringen av stabelen, og de nominerte tre kommunene Bodø, Moss og Røros fikk anledning til å vise seg fram. Det var festlige innslag av filmer, taler av ordførere og kulturinnslag med sang og dans fremført av ungdom.

Vinneren av prisen ble Bodø kommune, og en rørt varaordfører Synne Høyforsslett Bjørbæk og kultursjef Arne Vinje var på plass og mottok prisen av Svein Harberg. 

Dette sa juryen om vinneren:

Kommunen har gjennom lang tid lagt systematisk til rette for kulturaktivitet og kulturopplevelser, med stor innsats på nesten alle aspekter fra barne- og ungdomsarbeid til kunst- og musikkformidling. Gjennom satsing på kulturlivet har kommunen konsolidert seg som et ledende bysamfunn i sin landsdel, og som en viktig motvekt til den generelle tendensen til fraflytting og folketallsnedgang i landsdelen. Spesielt har kommunen vært bevisst på å bruke satsing på kultur som førende element i utvikling av lokalsamfunn og bystruktur, noe som blir synliggjort ved utbyggingen av det nye kulturkvartalet som en dominerende del av den sentrale bykjernen. Denne kommunen viser også at den har store ambisjoner for kulturarbeid fremover – blant annet med søknad om å bli europeisk kulturhovedstad.

Foto: Hege Ness Grøtterud

Politisk vilje og mot

Prisen Norges kulturkommune er initiert av NOKU og ble første gang delt ut i 1992. Denne prisen er en av de viktigste aktivitetene som NOKU arbeider med. Prisen har som hensikt å synliggjøre godt lokalt kulturarbeid der hele befolkningen gis mulighet for meningsfull egenaktivitet og gode kulturopplevelser, i tråd med kulturlovens intensjoner. Det er ikke slik at kulturloven har hatt stor gjennomslagskraft siden den ble vedtatt i 2007, og skal vi sikre dens legitimitet så må man synligjøre de gode eksemplene. Det som er felles for alle de nominerte kommunene til årets pris er at det er et langsiktig arbeid der politikerne har vist vilje og mot.

Alle de nominerte til Norsk kulturkommune 2017 er verdige kandidater og gode eksempler på velfungerende kommuner der kulturen er en viktig og stor del av samfunnsplanleggingen. Vi gratulerer derfor alle kandidatene med nominasjonen. Vi retter også en stor takk til juryen som har bestått av tidligere styreleder i NOKU, Per Aimar Carlsen (leder), leder av Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Svein Harberg, leder av KS, Gunn Marit Helgesen og Ann Evy Duun (KS – prosjekt Oppspill).


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as