Hege Knarvik Sande er ansatt som ny generalsekretær i Norsk kulturforum

Hege Knarvik Sande er 38 år gammel og kommer fra Lindås kommune i Hordaland. Hun har samboer og to barn, og er bosatt på Grünerløkka i Oslo. Sande har bachelorgrad i Statsvitenskap og master i Kultur og idéhistorie fra Universitetet i Oslo, og hun har et stort hjerte for kunst- og kulturpolitikk.

Sande har bred erfaring fra organisasjonsarbeid, og har de siste årene arbeidet i feltet kunst og kultur for barn og unge som faglig rådgiver og prosjektleder for SAND - internasjonal scenekunstfestival for barn og unge.

Det kulturpolitiske interessefeltet hennes er bredt, og de siste årene har hun særlig markert seg som kommentator og skribent i forbindelse med omorganiseringen av Den kulturelle skolesekken, og den kunst- og kulturfaglig opplæringen rettet mot barn og unge gjennom kulturskolen og i grunnskolen.

Sande ser frem til å starte som generalsekretær i Norsk kulturforum. – Jeg gleder meg til å videreføre det viktige arbeidet som Åse Vigdis Festervoll har gjort, med å styrke den kulturelle grunnmuren i alle lokalsamfunn og regioner. Jeg skal arbeide for at Norsk kulturforum blir en sterk og tydelig stemme i det kulturpolitiske ordskiftet.  

Hege Knarvik Sande tiltrer stillingen 22. mai.

Vi har et samfunnsansvar! (06.07.2017)

På landsmøtet i Alta i mai vedtok medlemmene til Norsk kulturforum (NOKU) at organisasjonen skal bestå. Vi skal være en pådriver for det lokale og regionale kulturlivet i hele Norge. Dette var en tillitserklæring som var viktig for det videre arbeidet til NOKU, som i 2016 opplevde å bli tatt av statsbudsjettet.

     Norsk kulturforum - NOKU
    Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo.
    Telefon: (+47) 948 37 655,
    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as