Foto: Kristoffer Eliassen

Vi har et samfunnsansvar!

På landsmøtet i Alta i mai vedtok medlemmene til Norsk kulturforum (NOKU) at organisasjonen skal bestå. Vi skal være en pådriver for det lokale og regionale kulturlivet i hele Norge. Dette var en tillitserklæring som var viktig for det videre arbeidet til NOKU, som i 2016 opplevde å bli tatt av statsbudsjettet.

 

Å være på statsbudsjettet betyr ikke bare driftsstøtte, det betyr også samfunnsansvar. Det var derfor et stort slag for Norsk kulturforum at vi ikke lenger skulle ha et overordnet nasjonalt samfunnsansvar på vegne av det lokale og regionale kulturlivet i Norge. Samtidig må man i en slik situasjon tenke seg om. For hvorfor oppfatter ikke den sittende regjeringen at vi har et samfunnsansvar? Dette spørsmålet har vi måttet stille oss de siste månedene, og at landsmøtet ga Norsk kulturforum tillit til videre drift i tre år er et viktig signal om at Norsk kulturforum er en viktig og en ønsket aktør på vegne av det lokale og regionale kulturlivet i Norge. Det betyr at vi som organisasjon med fornyet kraft kan gå i gang med vårt arbeid, som både skal handle om å definere enda tydeligere hva vi er – og synliggjøre hvordan vi kan bidra i utformingen av en helhetlig offentlig kulturpolitikk.

Tilliten fra landsmøtet var et viktig signal for oss som ny styreleder og ny generalsekretær å få. Etter en knapp måned i posisjonene har vi allerede hatt mange møter med både politikere på Stortinget, kommuner og fylkeskommuner, Kulturrådet, KS og kulturorganisasjoner. Hensikten har vært å tenke nytt om organisasjonen og å berede grunnen for å lage en strategi for veien videre. Vi ønsker å være i dialog med alle aktører som arbeider med det lokale og regionale kulturlivet i Norge – og vi åpner for dialog og samarbeid. Og hva har vi lært så langt?

Vi har lært at av og til så er det lurt å bli utfordret – og vi er trygge på at Norsk kulturforum skal og må ha et nasjonalt samfunnsansvar på vegne av det lokale og regionale kulturlivet i Norge.

Våre medlemmer er ikke hvilke som helst, men 234 kommuner og 17 fylkeskommuner, og til sammen utgjør alle disse selve kjernen i utviklingen av det lokale og regionale kulturlivet. Det er kultursjefene og kulturarbeiderne i offentlig sektor som iverksetter, skaper, tilrettelegger og gjennomfører den lokale og regionale kulturpolitikken. Det gjør de med stor entusiasme for kultur og i samarbeid med en rekke lokale bidragsytere og kulturorganisasjoner. De gjør det imidlertid også med uforutsigbare rammeforutsetninger. Kultur er en sektor som det er bred politisk konsensus om, men når det kommer til stykket - og det må gjøres prioriteringer i en utfordrende kommuneøkonomi - så ser vi altfor ofte at kulturen nedprioriteres.

NOKU skal være en pådriver og ressurs for det lokale kulturlivet i offentlig sektor ved å sette kultur på den politiske dagsorden. Vi skal bruke det politiske handlingsrommet lokalt og nasjonalt for å fremme viktige kulturpolitiske saker. Vi skal skape dialog og møteplasser mellom alle de organisasjonene og aktørene som arbeider med lokal og regional kulturutvikling. NOKU skal være en kunnskapsressurs for et helhetlig lokalt og regionalt kulturliv.

Av og til så er det lurt å bli utfordret, for da har man en anledning og mulighet til å komme sterkere tilbake!

Hilsen styreleder Else Blom og generalsekretær Hege Knarvik Sande    Norsk kulturforum - NOKU
    Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo.
    Telefon: (+47) 948 37 655,
    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as