Kultur er en sak for KS!

Landstinget til KS er over og kultur blir en del av KS sitt arbeid i neste fireårsperiode! Landstinget har bedt KS arbeide for å styrke egen organisasjon på kulturfeltet. Handlingsprogrammet som skal vedtas av hovedstyret i mai, skal nå utarbeides.

Norsk kulturforum er svært glad for vedtakene på landstinget og ser fram til videre godt samarbeid med KS.

Les landstingets uttalelser :

Det kreves et helt lokalsamfunn for å gi barn en god oppvekst

Lykkast kommunane - lykkast Noreg

Et arbeidsliv med plass til alle

    Norsk kulturforum - NOKU
    Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo.
    Telefon: (+47) 948 37 655,
    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as