Kultur for samfunnsutvikling

Norsk kulturforum har de siste årene jobbet systematisk med å sette kultur på dagsorden i samfunnsutvikling og planlegging. Under tittelen Kultur for samfunnsutvikling har vi samlet erfaring gjennom et eget pilotprosjekt i samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune. Prosjektet har hentet kunnskap og ideer fra tilsvarende prosjekter i Sverige, Finland og England. Vi har gjennom hele prosjektperioden også hatt god hjelp av Lia Ghilardi, direktør i Noema. Hun var den som introduserte oss til metoder og innfallsvinkler for Cultral Planning og Cultural Mapping, som er de underliggende rammene og infspirasjon for vårt arbeid.

Pilotprosjektet ble gjennomført i fire kommuner i Sogn og Fjordane 2012-2014. Vi har nå laget en egen publikasjon fra prosjektet. Last den ned her - eller les på nett her.
Publikasjonen er oversatt til engelsk. Last ned engelsk versjon her - eller les den på nett her.

Samlinger og møter er dokumentert på Sogn og Fjordanes hjemmeside.

I internasjonal sammenheng skårer Norge høyt på alle mål for sosial kapital. Dette betyr at vi har gode lokalsamfunn der tillit, nettverk og inkludering fungerer bra. Kulturlivets aktiviteter og møteplasser er viktige i denne sammenheng.

Kultur er fellesskap. Kultur er kreativitet der undring får plass og endring finner sted i en kontinuerlig prosess. Hordan kan bi bruke dette på en god måte i eget lokalsamfunn?

Vi leter ofte etter noe nytt, men erfaring viser at vi bør starte med det vi har , det vi er stolte av og det som kjennetegner oss og skiller oss fra andre.

Det er viktig å ha et helhetlig og langsiktig perspektiv i arbeidet med samfunnsutvikling og kulturstrategier. Ting tar tid, ofte veldig lang tid. Men om vi bruker denne tiden godt kan det gi uate resultater. Samfunnet er det vi finner og skaer sammen. Vi vet derfor ikke alltid verken hvor vi vil eller hvor vi skal. Utnytt dette til å få nye ideer og finne flere mulige løsninger.

/share/mime/48/pdf.png Fra undring til endring - engelsk versjon
(fra-undring-til-endring-engelsk-versjon-net-.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Fra undring til endring - norsk versjon nett
(fra-undring-til-endring-norsk-versjon-nett.pdf, 3MB)

Overordnet handlingsprogram

Visjon
Norsk kulturforum, for nytenkning og samhandling på et mangfold av kulturarenaer.

Mål
Som interesseorganisasjon for offentlig kultursektor, vil Norsk kulturforum arbeide for et lokalt kulturløft med fokus på bredde, kvalitet og profesjonalitet, og bidra til å sikre en kunnskapsbasert nasjonal kulturpolitikk.

Overordnet handlingsprogram 2016 - 2017

Norsk kulturforum skal samarbeide med Kommunenes Interesseorganisasjon KS for å følge opp deres landstingsvedtak om inkludering av kultur i eget handlingsprogram

Norsk kulturforum skal synliggjøre kulturens betydning

  • Synliggjøre kulturens rolle i samfunnsutviklingen, spesielt knyttet til arbeidet med ny kommunereformen
  • Synliggjøre behovet for kulturfaglig tilrettelegging-, utviklings- og forvaltningskompetanse i offentlig sektor
  • Synliggjøre den kulturelle grunnmurens betydning for lokalt kulturliv
  • Arbeide for bred forankring av kulturloven og andre lover innenfor kulturområdet
  • Arbeide for at kulturssektoren lokalt tar del i og inkluderes i mangfolds- og integreringearbeid

 Norsk kulturforum skal arbeide for å styrke kulturkompetanse, kunnskap og samarbeid

  • Være en arena for faglige nettverk
  • Arbeide for opprettelse av fylkeslag i alle fylker
  • Bidra til kunnskapsdeling og bredere samarbeid mellom offentlige kulturaktører

Norsk kulturforum skal arbeide for egnede lokaler til hele bredden av lokalkulturens aktiviteter

    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as