Kultur - ikke en sak for KS?

KS har arbeidet innen alle fagområder for kommunal sektor unntatt kulturfeltet. Nå håper vi landstinget i februar vil sette kultur på dagsorden og gjøre dette til et satsingsområde.

Les