Kultur - ikke en sak for KS?

KS har arbeidet innen alle fagområder for kommunal sektor unntatt kulturfeltet. Nå håper vi landstinget i februar vil sette kultur på dagsorden og gjøre dette til et satsingsområde.

Les artikkel i Kommunal Rapport.

    Norsk kulturforum - NOKU
    Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo.
    Telefon: (+47) 948 37 655,
    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as