Kulturadministrasjonar – Foren dykk! No er tida inne!

Slå i bordet med den kulturelle knyttneven Lennart Fjell, leder i NOKU Hordaland, skriver om viktigheten av å styrke kulturloven. Lovpålegging er lik prioritering, mener han, og skriver videre at kommunenes kulturadministrasjoner nå må samles for å kreve en større politisk oppmerksomhet rundt kulturen i hele landet – det er på tide å slå i bordet med den kulturelle knyttneven! Kulturadministrasjonar – Foren dykk! No er tida inne!   av Lenn...
Les hele innlegget

Leksvik + Rissa = kulturelt sant

Mellomstor kommune med sterk og levende kulturprofil Indre Fosen er etter sammenslåingen av Leksvik og Rissa blitt en mellomstor kommune i Norge. Likevel står kulturen i en særstilling, med egne politikere som behandler kultursaker, og plassering til kommunens kultursektor står rett under rådmannen i organisasjonskartet. Kultursjef i Indre Fosen kommune, Kine Larsen Kimo, skriver om omorganiseringen og kulturens vikti...
Les hele innlegget

Hjelp - vi skal slå oss sammen!

Tema: Kommunesammenslåing Som følge av kommune- og regionreformen, står det lokale kunst- og kulturlivet står overfor store omstillinger i de kommende årene. Innen 2020 skal 428 kommuner bli til 354, og den 1. januar 2018 så fire nye kommuner dagens lys: Indre Fosen (Rissa og Leksvik), Larvik (Lardal og Larvik), Færder (Tjøme/Nøtterøy) og Holmestrand (Hof og Holmestrand). Norsk Kulturforum er en landsomfattende fagorganisasjon primært for kulturadministrasjo...
Les hele innlegget

Vil du skrive på NOKU-bloggen?

Vi søker gjesteskribenter NOKU-bloggen skal være et forum hvor nasjonal kulturpolitikk diskuteres fra et lokalt perspektiv, hvor rammene for det lokale kunst- og kulturlivet settes i fokus, og også være et utstillingsvindu for alle den kunsten og kulturen som til daglig administreres, planlegges og ikke minst – utøves og vises rundt omkring i Norges kommuner. Og bloggen skal skrives av våre egne. Norsk ...
Les hele innlegget

NOKU-bloggen

Nasjonal kulturpolitikk sett med lokalt blikk Norsk Kulturforum - NOKU - arbeider for at det lokale kunst- og kulturlivet skal bli et sentralt kulturpolitisk satsingsområde, både på nasjonalt og lokalt nivå. NOKU-bloggen skal være et aktuelt forum hvor nasjonal kulturpolitikk skal diskuteres – sett fra et lokalt perspektiv. Bloggen skal by på politiske betraktninger, tanker om praktiske forhold rundt aktuell polit...
Les hele innlegget

Vis eldre innlegg

Kategorier

Skribenter

    Norsk kulturforum - NOKU
    Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo.
    Telefon: (+47) 948 37 655,
    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as