Kulturen i Hardanger mister kraft

-Ferskvaredisken er tom! Odda kommune har på grunn av utfordrende økonomiske utsikter (færre innbyggere, høyere utgifter, lavere inntekter) vært tvunget til å kutte i sitt driftsbudsjett, og det gikk for 2018 hardest ut over kulturbudsjettet. De måtte foreslå kutt på 30%. Kommunestyret vedtok kuttene og må redusere sin kulturavdeling med seks årsverk. I tillegg deles tjenesten på to sektorer. De lovpålag...
Les hele innlegget

Ikke glem fritidsklubbene i kommunesammenslåingen!

Kommunereform i et fritidsperspektiv Alle barn og unge har en rett til å delta på minst én fritidsaktivitet sammen med andre, uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn. Ungdom og Fritid minner oss på hvor viktige fritidsklubbene er i lokalmiljøet og at de ikke må glemmes i sammenslåingsprosessen. Amund Røhr Heggelund er samfunnskontakt i Ungdom og Fritid og Ida Schmidt er informasjonskonsulent. ...
Les hele innlegget

Liten møter stor

- Når man ikke kan ta kulturen for gitt Da det ble bestemt at Larvik og Lardal kommuner skulle slås sammen til ett, startet arbeidet med å undersøke hvordan det sto til med kulturlivet i begge kommunene. Kultursjef i Larvik, Bård Jacobsen, ble inspirert av det store engasjementet befolkningen i den lille kommunen Lardal hadde for kulturtilbudet sitt, og i møtet mellom den store og den lille kommunen ble det synliggjort...
Les hele innlegget

Kulturadministrasjonar – Foren dykk! No er tida inne!

Slå i bordet med den kulturelle knyttneven Kultursjef Lennart Fjell, skriver om viktigheten av å styrke kulturloven. Lovpålegging er lik prioritering, mener han, og skriver videre at kommunenes kulturadministrasjoner nå må samles for å kreve en større politisk oppmerksomhet rundt kulturen i hele landet – det er på tide å slå i bordet med den kulturelle knyttneven! Kulturadministrasjonar – Foren dykk! No er tida inne!   av Lennart Fjell  ...
Les hele innlegget

Leksvik + Rissa = kulturelt sant

Mellomstor kommune med sterk og levende kulturprofil Indre Fosen er etter sammenslåingen av Leksvik og Rissa blitt en mellomstor kommune i Norge. Likevel står kulturen i en særstilling, med egne politikere som behandler kultursaker, og plassering til kommunens kultursektor står rett under rådmannen i organisasjonskartet. Kultursjef i Indre Fosen kommune, Kine Larsen Kimo, skriver om omorganiseringen og kulturens vikti...
Les hele innlegget

Hjelp - vi skal slå oss sammen!

Tema: Kommunesammenslåing Som følge av kommune- og regionreformen, står det lokale kunst- og kulturlivet står overfor store omstillinger i de kommende årene. Innen 2020 skal 428 kommuner bli til 354, og den 1. januar 2018 så fire nye kommuner dagens lys: Indre Fosen (Rissa og Leksvik), Larvik (Lardal og Larvik), Færder (Tjøme/Nøtterøy) og Holmestrand (Hof og Holmestrand). Norsk Kulturforum er en landsomfattende fagorganisasjon primært for kulturadministrasjo...
Les hele innlegget

Vil du skrive på NOKU-bloggen?

Vi søker gjesteskribenter NOKU-bloggen skal være et forum hvor nasjonal kulturpolitikk diskuteres fra et lokalt perspektiv, hvor rammene for det lokale kunst- og kulturlivet settes i fokus, og også være et utstillingsvindu for alle den kunsten og kulturen som til daglig administreres, planlegges og ikke minst – utøves og vises rundt omkring i Norges kommuner. Og bloggen skal skrives av våre egne. Norsk ...
Les hele innlegget

NOKU-bloggen

Nasjonal kulturpolitikk sett med lokalt blikk Norsk Kulturforum - NOKU - arbeider for at det lokale kunst- og kulturlivet skal bli et sentralt kulturpolitisk satsingsområde, både på nasjonalt og lokalt nivå. NOKU-bloggen skal være et aktuelt forum hvor nasjonal kulturpolitikk skal diskuteres – sett fra et lokalt perspektiv.  Bloggen skal by på politiske betraktninger, tanker om praktiske forhold rundt aktuell politikk og beslutninger, og skal også være et nasjonalt ...
Les hele innlegget

Vis eldre innlegg

Kategorier

Skribenter

    Norsk kulturforum - NOKU
    Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo.
    Telefon: (+47) 948 37 655,
    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as