foto: namdalsavisa.no, Bjørn Tore Ness

Røyrvik - Nord-Trøndelags Kulturkommune og kandidat til Norges kulturkommune 2011

En jury nedsatt av Norsk kulturforum Nord-Trøndelag har kåret Røyrvik kommune til Nord-Trøndelags kulturkommune. Les omtale i Namdalsavisa og Adressa

I følge juryen får Røyrvik prisen for en allsidig innsats innenfor kulturlivet der kommunen spiller en viktig rolle:

  • Kommunen tar et aktivt grep i forhold til det frivillige kulturlivet. I kommunen skapes mange tilbud som favner vidt og når ulike målgrupper.
  • Kommunen er aktiv i forhold til sørsamisk språk og kultur. Det vises ma gjennom det flerårige prosjektet; ”Utvikling av sørsamisk språk og kulturkompetanse”, utgivelse av historiske bøker om samisk historie og andre formidlingsprosjekter.
  • Kommunen og aktører i kommunen er dyktig i samarbeid. Teaterforestillingen ”Der stjernan bor” der Røyrvik historielag og Luvlie Nåamesjen Dajve har skapt samarbeidet ”Bro mellom kulturer” i samarbeid med profesjonelle institusjoner. Røyrvik kommune er også aktiv i samarbeid om kulturutvikling med andre kommune i Indre er Namdal og med svenske kommuner.
  • Røyrvik er en kommune med et lite innbyggertall. Likevel har de ansatte innenfor kulturfeltet med en brei kompetanse. Kommunen har en klar kulturpolitisk ambisjon. Dette vises ikke minst gjennom driftsbudsjettet. Røyrvik bruker 8 % av brutto driftsbudsjett til kirke og kultur


Les omtalar av kåringa i Trønder-Avisa, Namdalsavisa og Adresseavisen. Vi gratulerer og ser fram til at det kåres flere fylkesvinnere i tiden framover.

    Norsk kulturforum - NOKU
    Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo.
    Telefon: (+47) 948 37 655,
    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as