Fylkeslag

Fylkeslag (15.12.2015)

Norsk kulturforum er organisert med fylkeslag i det enkelte fylke. Fylkeslagene drives av et eget styre valgt av Norsk kulturforums medlemmer i fylket. Det er ikke fylkeslag i alle fylker.

Aktiviteten varierer fra fylkeslag til fylkeslag. De fleste arrangerer konferanser, gjerne i samarbeid med fylkeskommunen. Noen arrangerer faglige møter og andre arrangerer studieturer.

Fylkeslagene er viktige i Norsk kulturforums arbeid. Innspill fra og informasjon om kommunene er avgjørende for det arbeidet Norsk kulturforum gjør overfor sentrale myndigheter og samarbeidspartnere. De er også viktige samarbeidspartnere i arbeidet med kåring av Norges kulturkommune.

Mønstervedtekter for Norsk kulturforums fylkeslag.

Noen av fylkeslagene har egne hjemmesider.

NOKU Vestfold

NOKU Rogaland

NOKU Buskerud
Kontaktperson: Ingeborg Rivelsrud, Lier kommune. Tlf: 993 79 951, e-post: ingeborg.rivelsrud@lier.kommune.no

NOKU Østfold
Kontaktperson: Henrik Eurenius, Sarpsborg kommune. tlf: 957 57 456, e-post: henrik.eurenius@sarpsborg.com -

NOKU Telemark
Kontaktpersoner: Signe Marie Kittelså, Vinje kommune. tlf: 958 97 895, e-post: signe.m.kittelsaa@vinje kommune.no

NOKU Agder
Kontaktperson: Kristian Strøm- Fladstad, Søgne kommune. tlf: 922 66 450, epost: kristian.strom-fladstad@sogne.kommune.no

NOKU Hordaland
Kontaktperson: Lennart Fjell, Fjell kommune. Tlf: 954 28 703, e-post: lennart.fjell@fjell.kommune.no

NOKU Sogn og Fjordane
Kontaktperson: Anita Nordheim, Høyanger kommune. Tlf: 959 22 434, e-post: anita.nordheim@hoyanger.kommune.no

NOKU Trøndelag
Kontaktperson: Kine Larsen Kimo, Rissa kommune. tlf: 970 73 817, e-post: kine.larsen.kimo@rissa.kommune.no


Saker av interesse


Overordnet handlingsprogram

2015–2016

Visjon
Norsk kulturforum, for nytenkning og samhandling på et mangfold av kulturarenaer.

Mål
Som interesseorganisasjon for offentlig kultursektor, vil Norsk kulturforum arbeide for et lokalt kulturløft med fokus på bredde, kvalitet og profesjonalitet, og bidra til å sikre en kunnskapsbasert nasjonal kulturpolitikk.

Overordnet handlingsprogram 2015 - 2016

Norsk kulturforum skal synliggjøre kulturens betydning

  • Synliggjøre kulturens rolle i samfunnsutviklingen, spesielt knyttet til arbeidet med ny kommunereform
  • Synliggjøre behovet for kulturfaglig tilrettelegging- og forvaltningskompetanse i offentlig sektor
  • Synliggjøre den kulturelle grunnmurens betydning for lokalt kulturliv
  • Arbeide for bred forankring av kulturloven

 Norsk kulturforum skal arbeide for å styrke kulturkompetanse, kunnskap og samarbeid

  • Utvikle, synliggjøre og gjennomføre nyskapende prosjekter av interesse for kulturlivet
  • Være en arena for faglige nettverk
  • Bidra til kunnskapsdeling og bredere samarbeid mellom offentlig, frivillig og  privat sektor
  • Arbeide for et forpliktende samarbeid med KS

Norsk kulturforum skal arbeide for egnede lokaler til hele bredden av lokalkulturens aktiviteter

    Norsk kulturforum - NOKU
    Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo.
    Telefon: (+47) 948 37 655,
    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as