Fylkeslag

Fylkeslag (15.12.2015)

Norsk kulturforum er organisert med fylkeslag i det enkelte fylke. Fylkeslagene drives av et eget styre valgt av Norsk kulturforums medlemmer i fylket. Det er ikke fylkeslag i alle fylker.

Aktiviteten varierer fra fylkeslag til fylkeslag. De fleste arrangerer konferanser, gjerne i samarbeid med fylkeskommunen. Noen arrangerer faglige møter og andre arrangerer studieturer.

Fylkeslagene er viktige i Norsk kulturforums arbeid. Innspill fra og informasjon om kommunene er avgjørende for det arbeidet Norsk kulturforum gjør overfor sentrale myndigheter og samarbeidspartnere. De er også viktige samarbeidspartnere i arbeidet med kåring av Norges kulturkommune.

Mønstervedtekter for Norsk kulturforums fylkeslag.

Noen av fylkeslagene har egne hjemmesider.

NOKU Vestfold

NOKU Rogaland

NOKU Buskerud
Kontaktperson: Ingeborg Rivelsrud, Lier kommune. Tlf: 993 79 951, e-post: ingeborg.rivelsrud@lier.kommune.no

NOKU Østfold
Kontaktperson: Henrik Eurenius, Sarpsborg kommune. tlf: 957 57 456, e-post: henrik.eurenius@sarpsborg.com -

NOKU Telemark
Kontaktpersoner: Signe Marie Kittelså, Vinje kommune. tlf: 958 97 895, e-post: signe.m.kittelsaa@vinje kommune.no

NOKU Agder
Kontaktperson: Kristian Strøm- Fladstad, Søgne kommune. tlf: 922 66 450, epost: kristian.strom-fladstad@sogne.kommune.no

NOKU Hordaland
Kontaktperson: Lennart Fjell, Fjell kommune. Tlf: 954 28 703, e-post: lennart.fjell@fjell.kommune.no

NOKU Sogn og Fjordane
Kontaktperson: Anita Nordheim, Høyanger kommune. Tlf: 959 22 434, e-post: anita.nordheim@hoyanger.kommune.no

NOKU Trøndelag
Kontaktperson: Kine Larsen Kimo, Rissa kommune. tlf: 970 73 817, e-post: kine.larsen.kimo@rissa.kommune.no


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as