Fylkeslag

Fylkeslag (15.12.2015)

Norsk kulturforum er organisert med fylkeslag i det enkelte fylke. Fylkeslagene drives av et eget styre valgt av Norsk kulturforums medlemmer i fylket. Det er ikke fylkeslag i alle fylker.

Aktiviteten varierer fra fylkeslag til fylkeslag. De fleste arrangerer konferanser, gjerne i samarbeid med fylkeskommunen. Noen arrangerer faglige møter og andre arrangerer studieturer.

Fylkeslagene er viktige i Norsk kulturforums arbeid. Innspill fra og informasjon om kommunene er avgjørende for det arbeidet Norsk kulturforum gjør overfor sentrale myndigheter og samarbeidspartnere. De er også viktige samarbeidspartnere i arbeidet med kåring av Norges kulturkommune.

Mønstervedtekter for Norsk kulturforums fylkeslag.

Noen av fylkeslagene har egne hjemmesider.

Norsk kulturforum Vestfold

Norsk kulturforum Rogaland

Norsk kultuforum Buskerud
Kontaktperson: Ingeborg Rivelsrud, Lier kommune. Tlf: 993 79 951, e-post: ingeborg.rivelsrud@lier.kommune.no

Norsk kulturforum Østfold
Kontaktperson: Henrik Eurenius, Sarpsborg kommune. tlf: 957 57 456, e-post: henrik.eurenius@sarpsborg.com -

Norsk kulturforum Telemark
Kontaktpersoner: Hilde Pedersen, Bø kommune. tlf: 482 24 469, e-post: hilde.pedersen@bo.kommune.no -og - Signe Marie Kittelså, Vinje kommune. tlf: 958 97 895, e-post: signe.m.kittelsaa@vinje kommune.no

Norsk kulturforum Agder
Kontaktperson: Kristian Strøm- Fladstad, Søgne kommune. tlf: 922 66 450, epost: kristian.strom-fladstad@sogne.kommune.no

Norsk kulturforum Hordaland
Kontaktperson: Lennart Fjell, Fjell kommune. Tlf: 954 28 703, e-post: lennart.fjell@fjell.kommune.no

Norsk kulturforum Sogn og Fjordane
Kontaktperson: Espen Frøysland, Bremanger kommune. tlf: 959 85 265, e-post: espen.froysland@bremanger.kommune.no

Norsk kulturforum Sør-Trøndelag
Kontaktperson: Kine Larsen Kimo, Rissa kommune. tlf: 970 73 817, e-post: kine.larsen.kimo@rissa.kommune.no

Norsk kulturforum Nord-Trøndelag
Kontaktperson: Terje Adde, Namsos kommune. tlf: 959 88 134, e-post: terje.adde@namsos.kommune.no -


Saker av interesse


Overordnet handlingsprogram

2015–2016

Visjon
Norsk kulturforum, for nytenkning og samhandling på et mangfold av kulturarenaer.

Mål
Som interesseorganisasjon for offentlig kultursektor, vil Norsk kulturforum arbeide for et lokalt kulturløft med fokus på bredde, kvalitet og profesjonalitet, og bidra til å sikre en kunnskapsbasert nasjonal kulturpolitikk.

Overordnet handlingsprogram 2015 - 2016

Norsk kulturforum skal synliggjøre kulturens betydning

  • Synliggjøre kulturens rolle i samfunnsutviklingen, spesielt knyttet til arbeidet med ny kommunereform
  • Synliggjøre behovet for kulturfaglig tilrettelegging- og forvaltningskompetanse i offentlig sektor
  • Synliggjøre den kulturelle grunnmurens betydning for lokalt kulturliv
  • Arbeide for bred forankring av kulturloven

 Norsk kulturforum skal arbeide for å styrke kulturkompetanse, kunnskap og samarbeid

  • Utvikle, synliggjøre og gjennomføre nyskapen