Fagdag om kunst i offentlig rom/offentlig utsmykking

Sted: Skiringssal, Vestfold fylkeskommune, Svend Foynsgate 9, TønsbergTid: 07.12.2018 09:00 - 15:00

NOKU Vestfold og Vestfold fylkeskommune ønsker på nytt å invitere til fagdag om kunst i offentlig rom/offentlig utsmykking. Denne gang i samarbeid med Vestfold fylkeskommune.

Bakgrunn: NOKU-møtet om kunst i det off. rom ble ikke gjennomført tidligere i høst. De som jobber i kommunene med «ymse», bl.a. allmennkultur-saker, tildelinger, frivillighet, 17.mai-komitee, offentlige markeringer, festivaler, kulturarv, kunst i det offentlige rom, etc. var invitert til møtet. Møtet ble utsatt, delvis fordi den nye skolen i kommunen blir noe utsatt, og noe pga få påmeldte.
Utgangspunktet for å møtes er at disse kulturbyråkratene har en utfordring med å nå videre opp i systemet – både administrativt og politisk. Det er krevende å selge inn verdien av kultur og kunst i det offentlige rom, her er det flere som sliter med å nå fram med budskapet i egen organisasjon.
Vi trenger de gode eksemplene, dele ulike erfaringer, verktøyene for hvordan vi går fram når vi ønsker å sette kunst på agendaen. De ansatte har høy kompetanse på området, stort engasjement og de ser verdien av samarbeid på tvers internt i kommunen og eksternt med kunstnere og kunstkonsulenter. Vi jobber i en politisk styrt organisasjon, og er avhengige av politisk vilje når det gjelder kunst som ikke er direkte knyttet til nybygg.


Vestfold kunstsenter har i mange år arrangert nettverksmøter for kunstkonsulenter og de ansatte som arbeider med kunst i offentlig bygg i kommuner og fylke. Forrige nettverksmøte var samme sted den 14. september 2017 med temaet Hva vil vi med kunsten? Hva vil kunsten med oss?
Kunstsenteret ønsket også denne gang å arrangere møtet i fylkeshuset og Skiringssal nettopp for å sette fokus på noen utfordringer man møter i arbeidet med kunst i offentlige bygg i dag, utfordringer både budsjettmessig, det faktum at kunst eldes, at områder omdisponeres, men også at kunst kan løse konkrete praktiske problemer.


Kunstsenterets hovedfokus er bruk av profesjonelle kunstneres kompetanse og hvordan vi i Vestfold i fellesskap kan bygge og videreutvikle denne kompetansen. Nettopp fordi dette er en felles oppgave for kunstsenteret, kommuner og fylkeskommune ser kunstsenteret svært positivt på et slikt felles arrangement.

Registrering
Kl.09.00 – 09.05
Velkommen ved NOKU-leder Synnøve Viksand Johnson
Kl.09.05 – 09.22
Fylkeshusets bruk av kunst – utfordringer og løsninger
Ved kunstkonsulent og leder for KORV(RSU) Grete Sørensen og Solveig Foster-Pilkington, Vestfold fylkeskommune
Kl.09.25 – 09.45
Orientering om arbeidet med Kunst i Offentlige bygg i Vestfold, det offentliges samfunnsansvar. De positive ringvirkningene.
Hvordan kan vi i fellesskap styrke dette arbeidet i årene som kommer?
Vedlikehold av kunst og skjemaer/regelverk for f.eks håndtering av gaver
Ved daglig leder Kristin Røed, Vestfold kunstsenter
Kl.09.45 -10.15
Rammevilkår for kommunal og fylkeskommunal kunst og utsmykning
Ved Gitte Leming, Larvik kommune og Ingvild Hersvik, Tønsberg kommune
Kl.10.15 – 11.00
Labakken skole, Nøtterøy kommune
Ved kunstkonsulent Grethe Hald og kunstner Jannik Abel
Kl.11.00 – 11.45
Lunsj
Kl.11.45 – 12.30
Dette får man igjen for å bruke profesjonell kompetanse
Ved kunstner og kunstkonsulent Harald Fenn
Kl.12.30 – 13.15
Jurist med ekspertise på feltet.
Aktuelle lovtekster/unntak i anskaffelsesreglene/momsfritak på kunst.
Opphavsrett: Informasjon, vederlag, plassering, omplassering, makulering.
Navn kommer
Kl.13.15 – 13.30
Kort pause
Kl.13.30 – 14.15
Deling i grupper
Kunstnere og kunstkonsulenter
NOKU- kommuneansatte
Kl.14.14 – 15.00
Erfaringsdeling, dialog og oppsummering


Med forbehold om feil og endringer i programmet
Møtet er gratis, men vi må vite hvor mange som kommer.


Påmelding innen 1.desember 2018 til Synnøve Viksand Johnson
epost: synnove.viksand.johnson@tonsberg.kommune.no

Oppdatert: 19.11.2018 17:13
av Hege Knarvik Sande


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as