Landskonferanse 2017 (24.01.2017)

Grenseløs kultur

30 – 31. Mai

Fellesskap, tilhørighet, inkludering; opplevelsen av å høre til, å ha del i en historie, er viktig for oss alle; også de som kommer til Norge fra andre land og verdensdeler. Hvordan tar