Andre konferanser

NOKU-seminar: Grip muligheten! (13.09.2018)

Hvordan styrke kommunens kultursatsning i og gjennom sammenslåingsprosessen?

Internasjonal kulturkraft (17.10.2016)

Hvilke muligheter ligger i internasjonalt kultursamarbeid, var tema for konferansen Internasjonal kulturkraft som ble arrangert i Bergen 31. januar – 1. februar 2017. Målet med konferansen var at flere kommuner skal kunne benytte seg av nettverk, programmer og støtteordninger for internasjonalt kultursamarbeid. Hvilke aktører finnes? Hva kan de hjelpe med? Hvilke støtteprogrammer finnes? Hvorfor er det viktig for Norge å være internasjonalt aktiv? Hva får den enkelte kommune og deltaker ut av internasjonale prosjekter og samarbeid?

Det ble knyttet nettverk på tvers av nivåene, på tvers av kommunene, fylkeskommunene og tilskuddsforvalterne. Om du leser videre vil du finne de fleste presentasjonene og oppsummering fra prosjektkokeriene der aktuelle tema og innfallsvinkler for videre arbeid ble diskutert.

Hvordan få mer næring i kultur? (28.09.2016)

Kunnskapsverket på Lillehammer arrangerer 13.-14. oktober konferanse på Lillehammer om kulturelle næringer.

At det kan være mye god næring i kultur og omvendt er neppe så mange lenger i tvil om. Over hele verden, Norge og resten av Norden inkludert, er kulturelle næringer en vekstnæring som "alle" tror på. Den er miljøvennlig, den er teknologidrevet, den fanger ofte opp yngre mennesker, den er kunnskapsintensiv og skaper oftere og oftere ny kulturindustri på gjengrodde stier. I den kriserammede og tidligere så stolte bilbyen Detroit i USA er det nå kulturelle/kreative næringer, gjerne i form "håndverksbaserte" bedrifter som Shinola, som får bilbyen ut av grøfta og ut på veien igjen. Kulturelle næringer er selvfølgelig ikke svaret på alt, men et økende samarbeid med andre næringer, slik blant annet spillbransjen nå gjør med offshorenæringene, åpner nye muligheter. 

Les mer her.

Elektronisk akustisk regulering og ny kulturteknologi i Musikkteateret Kongsberg (17.03.2016)

Kongsberg kommune og Kulturhusplan inviterer  28.-29. april 2016, fagfolk, brukere og studenter til seminar om de teknologiske løsningene i salene i Kongsberg Musikkteater. Se programmet her.

Nordic Urban Laboratory (09.02.2016)

Norsk kulturforum er med i et nordisk samarbeid der cultural planning settes på dagsorden gjennom foredrag, presentasjoner av hvordan det arbeides i de nordiske landene og workshops for gjensidig dialog og læring. Konferansen arrangeres i Gøteborg og Borås 6.-8. april 2016. Programmet og påmelding kommer snart.

Børne- og ungekultur i Norden - hvordan kan den styrkes? (18.11.2015)

De nordiske landene er både like og ulike og det er alltid interessant å diskutere kultur og kulturarbeid på tvers av de nordiske grensene. Vi lærer mye både om oss selv og hverandre gjennom å diskutere felles utfordringer og ulike innfallsvinkler og løsninger. Vi erfare ofte at de ordene vi tror beskriver de samme utfordringer og tiltak, ikke fungerer slik i virkeligheten.

6. november var 230 mennesker samlet til nordisk konferanse om strategier for barne- og ungdomsarbeid i Norden. Det var gode innlegg, god debatt og nye kontakter og nettverk ble etablert.

Om noen vil se og høre noen av innleggene og debattene, så finnes det alt sammen på denne lenken.


URKRAFT2015 (10.11.2015)

Urkraft 2015 er en dansk satsing på ungdom og kultur. 20.november arrangeres Urkraftkonfereansen i Hillerød

Program og påmeldingsskjema finner du her.

Konferansen handler om medvirkning, medskaping og unges egne projekter. Gjennem foredrag, workshops og paneldebatter får konferransedeltagerne  innblikk i innfalsvinkler og erfaringer med URKRAFT-satsingen. Det blir spennende debatter med ungdom fra ulike ungdomsmiljøer, og mulighet for å delta i debatten om framtidens tilbud og aktiviteter. Programmet byr på en unik mulighed til å møte utvalgte URKRAFT-projekter både på scenen og i en felles utstillingshal.


Vellykket konferanse i Bodø (14.10.2015)

Konferansen Ungdom og medvirkning samlet ca 130 deltakere til to innholdsrike dager i Bodø, der hovedtemaet var hvordan ungdom setter sitt preg på samfunn og kultur. Vi fikk dokumentert at dersom vi skal ta ungdom på alvor må vi adressere dem direkte som en selvstendig gruppe. Vi må ta deres innspill, ønsker og ideer på alvor og involvere dem i alle faser i kunst- og kulturlivet.

KONFERANSENS FØRSTE DAG var viet ungdommenes egne tanker, innspill og kommentarer. Gjennom opplevelser, debatt, tematiske foredrag og parallelle sesjoner fikk deltakerne se og høre hva ungdom kan oppnå når det legges til rette for reell medvirkning og medbestemmelse i kulturlivet.

KONFERANSENS DAG TO var det primært kulturansatte og kulturarbeidere som jobber med og for ungdom som hadde ordet. Norsk kulturforum og Bodø kommune ønsket denne dagen å bidra til mer kunnskap om tiltak, strategier og innfallsvinkler i kommunenes arbeid med ungdom og medvirkning. Innfallsvinklene var mange og dialogen interessant når ungdomsarbeidere fra ulike deler av kultursektoren fikk bryne seg på egne og andres innfallsvinkler, tanker og ideer.

Trykk på les mer under, da finner du lenker til foredrag og filmer og hjemmesider


Ungdom og medvirkning: Ung kunnskap om kulturarbeid (23.06.2015)

Det nærmer seg en av årets mest spennende konferanser.  Norsk kulturforum og Bodø kommune inviterer til konferanse i Bodø 6.-7. oktober der ungdom synliggjøres som reelle aktører, samarbeidspartnere og deltakere i kulturliv og kulturutvikling i kommunene.

Første dagen er viet ungdommenes stemmer, tanker og innspill. Konferansen åpnes av Svein Harberg, leder i Familie- og kulturkomiteen på Stortingen, mens ungdommer fra Bodø innleder konferansen i plenum før vi fordeler oss på fem parallelle temaseminar der vi får høre ungdommer fra Alta, Bodø, Oslo og Sandnes, formidle egne tanker og erfaringer. Etter seminarene vil det bli stasjonsdialog der ungdom og voksne ressurspersoner fra de presenterte prosjektene og representanter fra kommuner og andre aktører iviterer til samtale og kunnskapsdeling.

Dag to byr på foredrag om arbeidet med Ungdom og medvirkning i Danmark, kultur og ungdomsmedvirkning i fremtidens skole, dialog om ungdom og bibliotek, eksempler på innfallsvinkler og erfaringer mm. Trondheim kommune vil fortelle om systematisk arbeid med fritidsklubber og kompetanse. Melhus vil fortelle om hvordan de har fått gode innspill til arbeidet med kommunereformen. Og på slutten av dagen vil vi høre om selvorganiserte skatere og miljøet rundt dem.

Mer informasjon i foreløbig program og flyer.  

Konferansen arrangeres i samarbeid med UKM Norge og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.


Norsk kulturforums konferanser

Landskonferansen er Norsk kulturforums årlige møteplass for kommuner, fylkeskommuner, kulturpolitikere, kulturarbeidere, kunstnere, planleggere, samfunnsutviklere og andre som jobber med lokalt kulturliv og kulturutvikling. Konferansen arrangeres ulike steder hvert år, slik at medlemmene over tid opplever kulturpolitikk og kulturpolitiske utfordringer fra ulike innfallsvinkler og lokale utfordringer. Konferansen 2017 Alta kommune i Finnmark, 2016 Tønsberg kommune i Vestfold, 2015 Kristiansand kommune i Vest-Agder, 2014 Hamar kommune i Hedmark, 2013 Narvik kommune i Nordland. Mer informasjon om Norsk kulturforums konferanser finner du her.


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as