Internasjonal kulturkraft

Hvilke muligheter ligger i internasjonalt kultursamarbeid, var tema for konferansen Internasjonal kulturkraft som ble arrangert i Bergen 31. januar – 1. februar 2017. Målet med konferansen var at flere kommuner skal kunne benytte seg av nettverk, programmer og støtteordninger for internasjonalt kultursamarbeid. Hvilke aktører finnes? Hva kan de hjelpe med? Hvilke støtteprogrammer finnes? Hvorfor er det viktig for Norge å være internasjonalt aktiv? Hva får den enkelte kommune og deltaker ut av internasjonale prosjekter og samarbeid?

Det ble knyttet nettverk på tvers av nivåene, på tvers av kommunene, fylkeskommunene og tilskuddsforvalterne. Om du leser videre vil du finne de fleste presentasjonene og oppsummering fra prosjektkokeriene der aktuelle tema og innfallsvinkler for videre arbeid ble diskutert.

TIRSDAG 31. JANUAR

VELKOMMEN TIL BERGEN v/Ordfører Marte Mjøs Persen
Velkommen til konferanse v/konferansier Åse V. Festervoll

VI TREKKER OPP DE STORE LINJENE.

Kristin Danielsen, direktør Norsk kulturråd: Hvorfor er det viktig med kultursamarbeid i Europa, og hva er merverdien av samarbeid i slike fellesskap?

Vidar Segtnan, daglig leder Trøndelags EU-kontor. Kultursamarbeid i det regionale Europa

HVA HAR VI OPPNÅDD OG HVA HAR VI LÆRT?

Terje Adde, seniorrådgiver kultur Namsos kommune: Fra EUs-kulturprogram til Kreativt Europa

HVILKE MULIGHETER FINNES OG HVORDAN UTNYTTER VI DEM?

Interreg v/ Kate Clarke, seniorrådgiver, Hordaland fylkeskommune

Erasmus+ Voksenopplæring og Nordplus v/Henrik Arvidsson, SIU

Erasmus+ Aktiv ungdom v/Lillian Solheim, Bufdir

Kulturkontakt Nord og Nordisk kulturfond v/ Christin Bjerke, Nordisk informasjonskontor Sør-Norge
Regionkontorene i Brussel, v/ Merete Mikkelsen, daglig leder Vest Norges Brusselkontor
Riksantikvaren, v/ Reidun Vea, seksjonssjef Internasjonal seksjon,