Børne- og ungekultur i Norden - hvordan kan den styrkes?

De nordiske landene er både like og ulike og det er alltid interessant å diskutere kultur og kulturarbeid på tvers av de nordiske grensene. Vi lærer mye både om oss selv og hverandre gjennom å diskutere felles utfordringer og ulike innfallsvinkler og løsninger. Vi erfare ofte at de ordene vi tror beskriver de samme utfordringer og tiltak, ikke fungerer slik i virkeligheten.

6. november var 230 mennesker samlet til nordisk konferanse om strategier for barne- og ungdomsarbeid i Norden. Det var gode innlegg, god debatt og nye kontakter og nettverk ble etablert.

Om noen vil se og høre noen av innleggene og debattene, så finnes det alt sammen på denne lenken.

Norsk kulturforums konferanser

Landskonferansen er Norsk kulturforums årlige møteplass for kommuner, fylkeskommuner, kulturpolitikere, kulturarbeidere, kunstnere, planleggere, samfunnsutviklere og andre som jobber med lokalt kulturliv og kulturutvikling. Konferansen arrangeres ulike steder hvert år, slik at medlemmene over tid opplever kulturpolitikk og kulturpolitiske utfordringer fra ulike innfallsvinkler og lokale utfordringer. Konferansen 2017 Alta kommune i Finnmark, 2016 Tønsberg kommune i Vestfold, 2015 Kristiansand kommune i Vest-Agder, 2014 Hamar kommune i Hedmark, 2013 Narvik kommune i Nordland. Mer informasjon om Norsk kulturforums konferanser finner du her.


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as