Foto: Kunstverk av Solveig Egeland - Utsira. Foto: Ingvild F. Melien

Velkommen til NOKU-konferansen 2018 – i omstillingens navn!

30.- 31. mai 2018 på Scandic Maritim, Haugesund
29. mai: avsparkstur til Utsira og landsmøte

Både kommune- og regionreform er planlagt i de kommende årene, og det lokale kulturlivet står derfor overfor store omstillinger. Arbeidet med en ny kulturmelding er også påbegynt – en melding som skal beskrive målene for fremtidens nasjonale kulturpolitikk. Et av formålene med meldingen er å avklare hva som skal være statens rolle sett i forhold til de øvrige forvaltningsnivåene, og ekspertutvalget har kommet med sine anbefalinger som består av stor endringer i ansvarfordelingen mellom stat og region.

NOKU stiller derfor spørsmålet: «Stat, region, kommune – hvem gjør hva i fremtidens kulturpolitikk?» Er regionene klare for å ta et større ansvar i den offentlige kulturpolitikken? Hvem skal definere samfunnsansvaret kunst- og kulturlivet har? Hvordan kan vi få lokaldemokratiet til å ta et større ansvar for kulturlivet?

NOKU mener at lokal kunst- og kulturutvikling styrkes gjennom faglig påfyll, gjennom felles opplevelser, erfaringsdeling og nettverksbygging. Målet er å erfare kunst og kultur sammen – å dele kunnskap og kompetanse. Sosiale opplevelser er derfor en sentral del av NOKU-konferansen og i løpet av tre dager blir vi presentert for regionen - og det lokale kulturlivet som den har å by på.

I samarbeid med Haugesund kommune, Tysvær kommune, Karmøy kommune, Rogaland fylkeskommune og NOKU Rogaland inviterer vi til inspirerende dager med faglig påfyll, gode kulturopplevelser, delte erfaring og nettverksbygging!

NOKU-konferansen er den nasjonale møteplassen for kulturadministrasjoner i kommuner og fylkeskommuner, for kulturpolitikere, kulturarbeidere, kunstnere og alle som jobber med lokalt kunst- og kulturliv.

Medlemmer av NOKU får spesiel god pris på konferansen:
NOKU-medlemmer: 2500 kr.
Ikke-medlemmer: 3500 kr.

Se programmet under.

Presentasjonene fra konferansen legges ut her fortløpende.

/share/mime/48/pdf.png Presentasjon fra konferansen: Arne Vinje, Bodø
(arne-vinje.pdf, 3MB)

/share/mime/48/powerpoint.png Presentasjon fra konferansen: Arnfinn Bjerkestrand
(noku-konferansen.pptx, 2MB)

/share/mime/48/powerpoint.png Presentasjon fra konferansen: Nanna Løkka/Telemarkforskning
(nl-noku.pptx, 9MB)

/share/mime/48/powerpoint.png Presentasjon fra konferansen: Øystein Strand
(noku-2.pptx, 4MB)

/share/mime/48/powerpoint.png Presentasjon fra konferansen: Mariann Komissar/kulturrådet
(mariann-noku.pptx, 302kB)

/share/mime/48/powerpoint.png Presentasjon fra konferansen: Lennart Fjell
(noku-presentasjon-arskonferansen-mai-2018.pptx, 4MB)

/share/mime/48/powerpoint.png Presentasjon fra konferansen: Ole Jacobson/Skåne
(kultursamverkansmodellen-i-skane.pptx, 4MB)

/share/mime/48/powerpoint.png Presentasjon fra konferansen: Åsa Söderberg
(180530_slutlig_sdt_haugesund.pptx, 36MB)

/share/mime/48/pdf.png Presentasjon fra konferansen: Vigdis Bolås/Indre Fosen
(haugesund-31.-mai-2018.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Presentasjon fra konferansen: Vigdis Bolås/Indre Fosen
(manus-norsk-kulturforum-31.05.2018.pdf, 513kB)

/share/mime/48/pdf.png Deltakerliste
(deltakerliste.pdf, 58kB)

/share/mime/48/pdf.png Program NOKU-konferansen 2018
(program-til-print-2.pdf, 6MB)

Norsk kulturforums konferanser

Landskonferansen er Norsk kulturforums årlige møteplass for kommuner, fylkeskommuner, kulturpolitikere, kulturarbeidere, kunstnere, planleggere, samfunnsutviklere og andre som jobber med lokalt kulturliv og kulturutvikling. Konferansen arrangeres ulike steder hvert år, slik at medlemmene over tid opplever kulturpolitikk og kulturpolitiske utfordringer fra ulike innfallsvinkler og lokale utfordringer. Konferansen 2017 Alta kommune i Finnmark, 2016 Tønsberg kommune i Vestfold, 2015 Kristiansand kommune i Vest-Agder, 2014 Hamar kommune i Hedmark, 2013 Narvik kommune i Nordland. Mer informasjon om Norsk kulturforums konferanser finner du her.


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as