Landskonferansen 2012

Kultur for samhandling (29.09.2011)

Landskonferansen 2012 er vel overstått. 160 deltakere fikk oppleve gode foredrag og flotte kunstnere, og vi fikk del i menneskeskjebner der kulturens betydning ble godt dokumentert.

Konferansens utgangspunkt var kulturens plass og rolle i folkehelsearbeidet og hva som kreves for å nå alle med tilbud og aktiviteter. Vi ønsket å synliggjøre de gode eksemplene og problematisere utfordringene. Vi ønsket å bidra til en bredere dialog rundt behovet for samarbeid og samhandling der samarbeidspartnerne sitter på hver sin del av den helhetlige løsningen. Vi tror konferansen gjorde noe med alle oss som var der. Det vil bli lagt ut mer informasjon fra konferansen etterhvert som vi vet hvilke foredrag vi kan legge ut på nett.

FOREDRAG

Programmet finner du her. Informasjon om foredragsholderne her.

Buss-seminarene satte fokus på: Når kulturen inntar sentrum, Opera og folkehelse, Helbredende kunst, Når kultur blir ekstra viktig.

Norsk kulturforums konferanser

Landskonferansen er Norsk kulturforums årlige møteplass for kommuner, fylkeskommuner, kulturpolitikere, kulturarbeidere, kunstnere, planleggere, samfunnsutviklere og andre som jobber med lokalt kulturliv og kulturutvikling. Konferansen arrangeres ulike steder hvert år, slik at medlemmene over tid opplever kulturpolitikk og kulturpolitiske utfordringer fra ulike innfallsvinkler og lokale utfordringer. Konferansen 2017 Alta kommune i Finnmark, 2016 Tønsberg kommune i Vestfold, 2015 Kristiansand kommune i Vest-Agder, 2014 Hamar kommune i Hedmark, 2013 Narvik kommune i Nordland. Mer informasjon om Norsk kulturforums konferanser finner du her.


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as