Kultur for samhandling

Landskonferansen 2012 er vel overstått. 160 deltakere fikk oppleve gode foredrag og flotte kunstnere, og vi fikk del i menneskeskjebner der kulturens betydning ble godt dokumentert.

Konferansens utgangspunkt var kulturens plass og rolle i folkehelsearbeidet og hva som kreves for å nå alle med tilbud og aktiviteter. Vi ønsket å synliggjøre de gode eksemplene og problematisere utfordringene. Vi ønsket å bidra til en bredere dialog rundt behovet for samarbeid og samhandling der samarbeidspartnerne sitter på hver sin del av den helhetlige løsningen. Vi tror konferansen gjorde noe med alle oss som var der. Det vil bli lagt ut mer informasjon fra konferansen etterhvert som vi vet hvilke foredrag vi kan legge ut på nett.

FOREDRAG

Programmet finner du her. Informasjon om foredragsholderne her.

Buss-seminarene satte fokus på: Når kulturen inntar sentrum, Opera og folkehelse, Helbredende kunst, Når kultur blir ekstra viktig.

Folkehelseloven trådte i kraft 1. januar i år trådte både folkehelseloven. Fylkeskommunene har fått større ansvar for folkehelsen og kommunene har fått overordnet ansvar for helhetlig planlegging og tilrettelegging der alle sektorer skal trekkes inn. Også frivillig sektor skal inkluderes i arbeidet.

Hva med kulturens og kulturorganisasjonenes plass i dette arbeidet? Kulturen tilbyr møteplasser, fellesskap, gode opplevelser, erfaring, mestring, livsglede, utfoldelse mm. Hvordan skal vi arbeide for å ta ut mereffekten av all enkeltinnsats gjennom godt samarbeid og helhetlig tilnærming?

Helse er ikke nødvendigvis frihet fra sykdom, men overskudd til å mestre hverdagens krav. Mestringsressursene våre er satt sammen av mange faktorer der både aktivitet, deltakelse og engasjement er viktig. Mange forskningsresultater viser at kulturdeltakelse og kulturopplevelse fremmer økt livskvalitet og evnen til å mestre egen livssituasjon.

Det er mye kraft i kreativitet, skaperglede og fantasi. Hva det gode livet innebærer for den enkelte og hvilken vei som fører dit vil variere fra menneske til menneske. Men på denne veien må vi ha med oss fellesskapet, likeverdet, verdigheten, respekten og selvrespekten. Kulturaktiviteter og kulturopplevelser er viktige elementer langs denne veien, både som mål og virkemiddel.

Kultur gjør deg ikke nødvendigvis frisk , men gjennom å fokusere på kreativitet, det utviklende og det friske kan kulturlivet være en viktig del i vårt arbeid med å finne og pleie det friske i oss selv.

Vi håper alle som tror på kulturens evne til å skape en meningsfull hverdag for folk, finner veien til konferansen. Vi ønsker både kultur- og helsepolitikere, kulturfaglige og helsefaglige tilretteleggere, kulturarbeidere og andre med interesse for lokalt og regionalt kulturarbeid velkommen.

Vi legger opp til forelesninger i plenum begge dagene, men mandag ettermiddag det "buss-seminar" der deltakerne blir tatt med til steder der overordnede tanker, ideer og erfaringer er konkretisert i faktiske og praktiske tiltak, prosjekter, aktiviteter eller møteplasser. Temaene fra "buss-seminarene" vil bli fulgt opp tirsdagen med foredrag og flere eksempler slik at alle skal få innsikt i hele bredden av utfordringer, muligheter og problemstillinger.

/share/mime/48/pdf.png Ole Hermod Sandvik
(varaordforer-ole-hermod-sandvik.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Jorunn Bøe
(velkommen.pdf, 168kB)

/share/mime/48/pdf.png Vegard Hagerup
(vegard-hagerup.-helsefremmende-planarb.-varnes-24.09.2012.pdf, 10MB)

/share/mime/48/pdf.png Margunn Skjei Knudtsen
(noku24.sept.2012msk.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Sigrid Straand
(kultur-som-drivkraft-for-folkehelse-24-sept-12-ss.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Mari Tangen
(musikk_i_fengsel_og_frihet_-miff-presentasjon-2_-noku-120925.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Karen Espelund
(karen-espelund.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Terje Tranaas
(numi-pres-noku-rica-hell-260912.pdf, 9MB)

/share/mime/48/pdf.png Foredragsholdere
(foredragsholdere-program-hjemmeside.pdf, 12MB)

/share/mime/48/pdf.png Kultur og folkehelse
(kultur_og_folkehelse.pdf, 301kB)

/share/mime/48/pdf.png Program
(program-kultur-for-samhandling.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Når kulturen inntar sentrum
(nar-kulturen-inntar-sentrum.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Opera og folkehelse
(tekst-opera-og-folkehelse.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Helbredende kunst
(helbredende-kunst.-st.-olavs-hospital-trondheim.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Når kultur blir ekstra viktig
(nar-kultur-blir-ekstra-viktig.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Flyer
(landskonferanse_2012_org.pdf, 1MB)

Norsk kulturforums konferanser

Landskonferansen er Norsk kulturforums årlige møteplass for kommuner, fylkeskommuner, kulturpolitikere, kulturarbeidere, kunstnere, planleggere, samfunnsutviklere og andre som jobber med lokalt kulturliv og kulturutvikling. Konferansen arrangeres ulike steder hvert år, slik at medlemmene over tid opplever kulturpolitikk og kulturpolitiske utfordringer fra ulike innfallsvinkler og lokale utfordringer. Konferansen 2017 Alta kommune i Finnmark, 2016 Tønsberg kommune i Vestfold, 2015 Kristiansand kommune i Vest-Agder, 2014 Hamar kommune i Hedmark, 2013 Narvik kommune i Nordland. Mer informasjon om Norsk kulturforums konferanser finner du her.


    Norsk kulturforum - NOKU
    Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo.
    Telefon: (+47) 948 37 655,
    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as