Landskonferansen 2010

Konferanserapport (14.12.2010)

Norsk kulturforum har med støtte fra Svensk-norska samarbetsfondetn fått utarbeidet en rapport fra landskonferansen. Rapporten er utarbeidet av Jenny Johannisson fra Høgskolan i Borås og har fokus på gjennomgående tema og hvilke av disse som en kanskje bør gripe fatt i for videre arbeid og oppfølging; både i forhold til politiske tema og forskningstema.

Vellykket gjennomføring av landskonferansen 2010 (16.11.2010)

Norsk kulturforum gjennomførte årets landskonferanse 25.-26. oktober på Voksenåsen i Oslo. Årets program hadde et nordisk fokus gjennom foredragsholdere og deltakere fra resten av Norden i tillegg til representanter fra kommuner, fylkeksommuner, institusjoner og organisasjoner i Norge.

Konferansen markerte også Norsk kulturforums 40-årsjubileum som ved feiret med festmiddag og taler mandag kveld. I fobindelse med jubileet er det også utviklet nytt materiell og ny profil for organisasjonen. Dette ble lansert i forbindelse med konferansen.

Programmet mandag hadde fokus på overordnede tema knyttet til nordisk samarbeid, kulturpolitike utfordringer i Norden og tanker om samarbeid, livskvalitet og morgendagens utfordringer.

Programmet tirsdag var lagt opp rundt fire seminar knyttet til kulturpolitikk for barn og unge, kulturledelse, nye stemmer i kulturlivet og kultur og næring.

Kulturinnslagene mandag 25. oktober markerte alle på ulike måter 25-årsdagen for første UKM mønstring som ble arrangert i Akershus. Kulturinnslagene representerte både nye deltkaere og tidligere deltakere som nå er profesjonelle utøvere.

Landskonferansen 2010 - Lokal kulturutvikling i nordisk perspektiv (21.01.2010)

Norsk kulturforum ønsker hjertelig velkommen til nordisk seminar og landskonferanse på Voksenåsen 24.-26. oktober. Temaene spenner vidt og favner mange viktige kulturpolitiske utfordringer for lokalt og regionalt kulturliv. For de som ikke har anledning til å delta på semianr og landskonferanse i år, vil viktige dokumenter legges ut på hjemmesiden i etterkant av konferansen.

Vi starter søndag med et nordisk seminar der vi ser på likheter og forskjeller, samarbeidsmuligheter og utfordringer i lokalt kulturutviklingsarbeid. Foredragsholdere fra hele Norden.

Programmet for landskonferansen har mange spennende tema og foredragsholdere.

Det er i forkant av seminar og konferanse gjennomført en utredning om lokalt kulturutviklingsarbeid i Norden. Arbeidet er utført av Høgskolan i Borås og presenteres både på seminaret søndag og landskonferansen mandag.

Norsk kulturforum har også utarbeidet et nytt hefte i arbeidet for forankring av kulturloven. Årets hefte har fokus på kulturpolitikk for barn og unge. Heftet lanseres på et eget seminar tirsdag 26.10.

Norsk kulturforums konferanser

Landskonferansen er Norsk kulturforums årlige møteplass for kommuner, fylkeskommuner, kulturpolitikere, kulturarbeidere, kunstnere, planleggere, samfunnsutviklere og andre som jobber med lokalt kulturliv og kulturutvikling. Konferansen arrangeres ulike steder hvert år, slik at medlemmene over tid opplever kulturpolitikk og kulturpolitiske utfordringer fra ulike innfallsvinkler og lokale utfordringer. Konferansen 2017 Alta kommune i Finnmark, 2016 Tønsberg kommune i Vestfold, 2015 Kristiansand kommune i Vest-Agder, 2014 Hamar kommune i Hedmark, 2013 Narvik kommune i Nordland. Mer informasjon om Norsk kulturforums konferanser finner du her.


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as