Landskonferansen 2010 - Lokal kulturutvikling i nordisk perspektiv

Norsk kulturforum ønsker hjertelig velkommen til nordisk seminar og landskonferanse på Voksenåsen 24.-26. oktober. Temaene spenner vidt og favner mange viktige kulturpolitiske utfordringer for lokalt og regionalt kulturliv. For de som ikke har anledning til å delta på semianr og landskonferanse i år, vil viktige dokumenter legges ut på hjemmesiden i etterkant av konferansen.

Vi starter søndag med et nordisk seminar der vi ser på likheter og forskjeller, samarbeidsmuligheter og utfordringer i lokalt kulturutviklingsarbeid. Foredragsholdere fra hele Norden.

Programmet for landskonferansen har mange spennende tema og foredragsholdere.

Det er i forkant av seminar og konferanse gjennomført en utredning om lokalt kulturutviklingsarbeid i Norden. Arbeidet er utført av Høgskolan i Borås og presenteres både på seminaret søndag og landskonferansen mandag.

Norsk kulturforum har også utarbeidet et nytt hefte i arbeidet for forankring av kulturloven. Årets hefte har fokus på kulturpolitikk for barn og unge. Heftet lanseres på et eget seminar tirsdag 26.10.

Konferansen tjuvstarter søndag 24. oktober med et nordisk seminar med fokus på nordisk kultursamarbeid. Her inviterer vi representanter for de nordiske landene som jobber med tilrettelegging for lokal kulturutvikling i eget land og som samtidig har interesse for nordisk samarbeid og kunnskapsutveksling. Seminaret er en direkte konsekvens av Norsk kulturforums forprosjekt om lokalt kulturliv og kulturutvikling i de nordiske landene. Dette prosjektet var støttet av Nordisk kulturfond og ble gjennomført høsten 2009. Prosjektet avdekket mange felles utfordringer og interessefelt, og det er noen av disse vi følger opp på dette seminaret.

Selve landskonferansen gjennomføres mandag 25. – 26. oktober. Programmet mandag følger opp flere av temaene fra det nordiske seminaret med bla utfordringer for lokal kulturutvikling i de nordiske landene og, regionalisering. Dagen avsluttes med to overordnede foredrag om kulturutvikling mer generelt.

Mandag kveld er det festmiddag der Norsk kulturforum også ønsker å makere sitt 40-års-jubileum.

Tirsdag arrangeres det fire parallelle seminar, to før lunsj og to etter lunsj. Før lunsj setter vi fokus på kulturpolitikk for barn og unge og på kulturledelse. På seminaret om kulturpolitikk for barn og unge lanserer vi også en ny veileder med fokus på nettopp kulturpolitikken for barn og unge.

Etter lunsj setter vi fokus på nye stemmer i kulturlivet, og på kultur og næring.

Vi håper mange finner årets konferanse interessant.

Program legges