Vellykket gjennomføring av landskonferansen 2010

Norsk kulturforum gjennomførte årets landskonferanse 25.-26. oktober på Voksenåsen i Oslo. Årets program hadde et nordisk fokus gjennom foredragsholdere og deltakere fra resten av Norden i tillegg til representanter fra kommuner, fylkeksommuner, institusjoner og organisasjoner i Norge.

Konferansen markerte også Norsk kulturforums 40-årsjubileum som ved feiret med festmiddag og taler mandag kveld. I fobindelse med jubileet er det også utviklet nytt materiell og ny profil for organisasjonen. Dette ble lansert i forbindelse med konferansen.

Programmet mandag hadde fokus på overordnede tema knyttet til nordisk samarbeid, kulturpolitike utfordringer i Norden og tanker om samarbeid, livskvalitet og morgendagens utfordringer.

Programmet tirsdag var lagt opp rundt fire seminar knyttet til kulturpolitikk for barn og unge, kulturledelse, nye stemmer i kulturlivet og kultur og næring.

Kulturinnslagene mandag 25. oktober markerte alle på ulike måter 25-årsdagen for første UKM mønstring som ble arrangert i Akershus. Kulturinnslagene representerte både nye deltkaere og tidligere deltakere som nå er profesjonelle utøvere.

Program og foredrag mandag 25. oktober

HVA BETYR GRENSEREGIONALT/INTERREGIONALT SAMARBEID FOR LOKAL KUNST- OG KULTURUTVIKLING? Del av programmet på Nordisk seminar.

Øresundsregionen som kreativ metapol:Søren Buhl Hornskov – prosjektleder
Interreg-prosjektet  KIA – Kreativ Interaksjon i Arbeidslivet: Jorunn Bøe, kultursjef Risør, styreleder Norsk kulturforum

INNLEDENDE FOREDRAG

Åpningsforedrag Lubna Jaffery Fjell, statssekretær Kulturdepartementet

Kan vi se en renessanse for nordisk samarbeid?: Olemic Thommessen, Stortingsrepresentant (H), styreleder Nordisk kulturfond, medlem av Nordisk Råds kultur- og utdanningsutvalg, styreleder Foreningen Norden, Norge

KULTURPOLITIKK I NORDEN

Lokal kulturpolitikk og kulturorganisering i Norden – Nordisk utredning: Katarina Michnik, doktorand/PhD Student , Centrum för kulturpolitisk forskning, Högskolan i Borås, Sverige

Det kommunale landskap i forandring - regionalisering  av kulturfeltet:
- Jenny Johannisson, Fil.dr, Centrum för kulturpolitisk forskning, Högskolan i Borås, Sverige
- Rolf Tufvesson, Kulturnämndens ordförande, Region Skåne, Sverige

Inspirasjonsforedrag – Overordnede tanker om helse, livskvalitet, morgendagens kulturfaglige og kulturpolitiske utfordringer:
- Eleanor Bodel, Projektledare Kultur för seniorer- kultur och hälsa, Umeå kommun , Sverige
- Irene Nygårdsvik, Spekulatoriet

 

Program og foredrag tirsdag 24. oktober

SEMINAR 1:    KULTURPOLITIKK FOR BARN OG UNGE – HELHET ELLER BARE FRAGMENTER?

Lansering av veiledningshefte.Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge.
Åse Vigdis Festervoll, Generalsekretær Norsk kulturforum

Kulturarbeid for barn og unge – helhet og sammenheng:
Torkel Øien, Kulturskolekonsulent, Norsk kulturskoleråd region øst

Om kvalitet i arbeidet med barn og unge:
Merete Dael, Konsulent Børnekulturens Netværk, Danmark

Kulturpolitiske strategier i arbeidet med barn og unge i Helsingør kommune:
Ida Wettendorff, Børnekulturkonsulent, Helsingør Kommune, Danmark

SEMINAR 2: KULTURLEDELSE

Kulturledelse – hva snakker vi om?
Anna Elisa Tryti, Fylkeskultursjef Hordaland fylkeskommune

Kvalifikasjoner for framtidens kulturledere:
Kaarlo Hildén, programchef Hanaholmen/  Kulturcentrum för Sverige och Finland

Ytringsfrihet og ledelse i dagens medier:
Majoran Vivekananthan, redaktør Utrop

SEMINAR 3: NYE STEMMER I KULTURLIVET

Hva snakker vi egentlig om?
Eli Borchgrevink, daglig leder, Du store verden!

Gi ungdommen en stemme
Camara Lundestad Joof, musiker og skuespiller

Norsk kultur – hva er det?
Asta Busingye Lydersen, artist i Queendom, nestleder  Norsk Kulturråd

Fargesprakende og flerstemt
Inga-Lise Nilsen, lokal arrangør for UKM Alna/tjenesteleder Trosterudklubben

SEMINAR 4: KULTUR OG NÆRING

Erfaringer fra arbeidet med kultur og næring i Sverige
Elin Jakobsson, utredare, Statens kulturråd, Sverige

Kan kreativ kunstnerisk kraft befrukte et næringsliv i omstilling?
Bibbi Børresen, keramiker, prosessleder i KIA, Østfold Kunstnersenter.

Kultur og næring – hånd i hånd?
Rune Øygard, ordfører Vågå kommune

Næringsutvikling og verdiskaping med basis i kulturarven
Grete Horntvedt,  Norsk kulturarv

Børs og katedral?
Karl Einar Ellingsen, adm. direktør Voksenåsen

TANKER FOR HJEMVEIEN

Jeg – et renessansemenneske?
Erik Fosnes Hansen, forfatter, medlem av Norsk kulturråd

/share/mime/48/pdf.png Øresundregionen som kreativ metapol
(soren-buhl-hornskov.pdf, 574kB)

/share/mime/48/pdf.png KIA-prosjektet
(jorunn-boe.pdf, 224kB)

/share/mime/48/pdf.png Nordisk prosjekt - lokalt kulturutviklingsarbeid
(katharina-michnik-2.pdf, 587kB)

/share/mime/48/pdf.png Det kommunale kulturfeltet i endring
(jenny-johannison-2.pdf, 215kB)

/share/mime/48/pdf.png Det kommunale landskap i forandring 2
(rolf-tufvesson.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Raushetens og bevissthetens økonomi
(irene-nygardsvik.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kulturarbeid for barn og unge - helhet og sammenheng
(torkel-oien.pdf, 342kB)

/share/mime/48/pdf.png Kulturpolitiske strategier i arbeidet med barn og unge i Helsingør kommune
(ida-wettendorff.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Om kvalitet i arbeidet med barn og unge
(merete-dael.pdf, 582kB)

/share/mime/48/pdf.png Kulturledelse - hva snakker vi om?
(anna-elisa-tryti.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Kvalifikasjoner for framtidens kulturledere
(kaarlo-hilden.pdf, 327kB)

/share/mime/48/pdf.png Ytringsfrihet og ledelse i dagens medier
(majoran.pdf, 728kB)

/share/mime/48/pdf.png Erfaringer fra arbeidet med kultur og næring i Sverige
(elin-jakobsson.pdf, 757kB)

/share/mime/48/pdf.png Kan kreativ kunstnerisk kraft befrukte et næringsliv i omstilling?
(bibbi-borresen.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Kultur og næring - hånd i hånd?
(rune-oygard.pdf, 638kB)

/share/mime/48/pdf.png Nærings og verdiskaping med basis i kulturarven
(grete-horntvedt.pdf, 7MB)

/share/mime/48/pdf.png Nordisk utredning. Nasjonal kulturpolitikk - likheter og utfordringer
(katharina-michnik1.pdf, 515kB)

/share/mime/48/pdf.png Kulturrådet har ordet - svensk kulturpolitikk i endring
(benny-marcel.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Regionalisering i Sverige
(jenny-johannison-1.pdf, 303kB)

/share/mime/48/pdf.png Utfordringer svenske kommuner
(calle-nathanson.pdf, 155kB)

/share/mime/48/pdf.png Utfordringer finske kommuner
(ditte-winqvist.pdf, 452kB)

/share/mime/48/pdf.png Utfordringer norske kommuner
(hans-clementz.pdf, 82kB)

Norsk kulturforums konferanser

Landskonferansen er Norsk kulturforums årlige møteplass for kommuner, fylkeskommuner, kulturpolitikere, kulturarbeidere, kunstnere, planleggere, samfunnsutviklere og andre som jobber med lokalt kulturliv og kulturutvikling. Konferansen arrangeres ulike steder hvert år, slik at medlemmene over tid opplever kulturpolitikk og kulturpolitiske utfordringer fra ulike innfallsvinkler og lokale utfordringer. Konferansen 2017 Alta kommune i Finnmark, 2016 Tønsberg kommune i Vestfold, 2015 Kristiansand kommune i Vest-Agder, 2014 Hamar kommune i Hedmark, 2013 Narvik kommune i Nordland. Mer informasjon om Norsk kulturforums konferanser finner du her.


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as