Landskonferansen 2009

Vellykket landskonferanse i Bergen (29.09.2009)

Landskonferansen 2009 i Bergen ble gjennomført 23.-25. september. Det var i utgangspunktet godt over 200 deltakere, men på grunn av sykdom ble det endelige tallet 195. Norsk kulturforum er svært fornøy med dette.

Årets konferanse startet med et fagseminar om forankring av kulturloven. Her var det god steming og svært positive tilbameldinger. Vårt nye hefte Kulturpolitikk for framtiden. Inspirasjonsdokument for lokal kulturutvikling ble presentert og godt mottatt.

Selve landskonferansen gikk av stabelen 24.-25. september og hadde et bredt spekter av tema og tilnærminger under overskriften Nasjonal kulturpolitikk - lokale utfordringer.

For de av dere som var på landskonferansen, vil vi gjerne ha skriftlige tilbakemeldinger dersom det er noe dere har sterke meninger om, eller konstruktive kommentarer til. Kom gjerne også med innspill til neste års konferanse som har arbeidstittelen Lokal kulturutvikling i Nordisk perspektiv. Bruk vår e-postadresse

De fleste foredragene fra konferansen finner du i den videre teksten helt nederst. Noen av  dem er store og tar tid å laste ned. Dette pga bilder og grafikk.

Norsk kulturforums konferanser

Landskonferansen er Norsk kulturforums årlige møteplass for kommuner, fylkeskommuner, kulturpolitikere, kulturarbeidere, kunstnere, planleggere, samfunnsutviklere og andre som jobber med lokalt kulturliv og kulturutvikling. Konferansen arrangeres ulike steder hvert år, slik at medlemmene over tid opplever kulturpolitikk og kulturpolitiske utfordringer fra ulike innfallsvinkler og lokale utfordringer. Konferansen 2017 Alta kommune i Finnmark, 2016 Tønsberg kommune i Vestfold, 2015 Kristiansand kommune i Vest-Agder, 2014 Hamar kommune i Hedmark, 2013 Narvik kommune i Nordland. Mer informasjon om Norsk kulturforums konferanser finner du her.


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as