Vellykket landskonferanse i Bergen

Landskonferansen 2009 i Bergen ble gjennomført 23.-25. september. Det var i utgangspunktet godt over 200 deltakere, men på grunn av sykdom ble det endelige tallet 195. Norsk kulturforum er svært fornøy med dette.

Årets konferanse startet med et fagseminar om forankring av kulturloven. Her var det god steming og svært positive tilbameldinger. Vårt nye hefte Kulturpolitikk for framtiden. Inspirasjonsdokument for lokal kulturutvikling ble presentert og godt mottatt.

Selve landskonferansen gikk av stabelen 24.-25. september og hadde et bredt spekter av tema og tilnærminger under overskriften Nasjonal kulturpolitikk - lokale utfordringer.

For de av dere som var på landskonferansen, vil vi gjerne ha skriftlige tilbakemeldinger dersom det er noe dere har sterke meninger om, eller konstruktive kommentarer til. Kom gjerne også med innspill til neste års konferanse som har arbeidstittelen Lokal kulturutvikling i Nordisk perspektiv. Bruk vår e-postadresse

De fleste foredragene fra konferansen finner du i den videre teksten helt nederst. Noen av  dem er store og tar tid å laste ned. Dette pga bilder og grafikk.

Foredrag fra konferasnen Kulturpolitikk for framtidens lokalsamfunn
Foredragene er lastet opp i den rekke følge de står her og finnes nederst på siden.


Foredrag onsdag 23. september
Kulturloven forankring i lokalt planverk - Gerhard Dalen og Ellen Samuelsen
Vinje kommunes arbeid med å forankre kulturloven - Signe Marie Kittelsaa
Bergen kommune - om kunst, kultur og psykisk helse - Livelin Remme
Kulturopplæring - Terje Adde
Hus for kultur - Rune Håndlykken

Nasjonal kulturpolitikk - lokale utfordringer
Foredrag torsdag 24. september

Storbyene som kompetansesentre og ressurs i det nasjonale kulturlivet - Henning Warloe
Vertskap for nasjonale satsinger - Rock City Namsos - Terje Tranaas
Kulturminner i Karmøy - en historisk reise - Lars Tveit
Industrielle kulturminner, verdiskaping og nytenking - Nina Kongtorp
Bergen som internasjonal historisk by - Siri Myrvoll
Målrettet satsing og bredere fokus (film) - Nils Gunnar Solli
Finansiering av film på Vestlandet - Jostein Ryssevik

Fredag 25. september
Kunstner - kulturarbeider - næringsdrivende - Åse V Festervoll
Offentlige kulturarbeidsplasser - Ann-Margret Hauknes
DKS - arbeidsplass for kunstnere i Sogn og Fjordane
Slik gjør vi det i Modum kommune (UKM) - Per Aimar Carlsen
UKM i Vest Agder - Inga Lauvdal
UKM en unik nasjonal satsing - Torstein Siegel

 

/share/mime/48/pdf.png Kulturloven forankring i lokalt planverk
(gerhard_dalen_og_ellen_samuelsen.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Vinje kommunes arbeid med forankring av kulturloven
(signe_marie_kittelsaa.pdf, 40MB)

/share/mime/48/pdf.png Kunst kultur og psykisk helse
(livelin_remme.pdf, 115kB)

/share/mime/48/pdf.png Kulturopplæring
(terje_adde.pdf, 122kB)

/share/mime/48/pdf.png Hus for kultur
(rune_handlykken.pdf, 6MB)

/share/mime/48/pdf.png Storbyene som kompetansesenter og ressurs
(henning_warloe.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Rock City Namsos
(terje_tranaas.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Kulturminner i Karmøy
(lars_tveit.pdf, 14MB)

/share/mime/48/pdf.png Industrielle kulturminner, verdiskaping og nytenking
(nina_kongtorp.pdf, 6MB)

/share/mime/48/pdf.png Bergen som internasjonal historisk by
(siri_myrvoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Filmsatsing i Møre og Romsdal
(nils_gunnar_solli.pdf, 472kB)

/share/mime/48/powerpoint.png Finansiering av film på Vestlandet
(vestlandets_filmnaring.ppt, 4MB)

/share/mime/48/pdf.png Kunstner - Kulturarbeider - Næringsdrivende
(ase_v_festervoll.pdf, 332kB)

/share/mime/48/pdf.png Offentlige kulturarbeidsplasser
(ann-margret_hauknes.pdf, 36kB)

/share/mime/48/pdf.png Den kulturelle skolesekken - arbeidsplass for kunstnere i Sogn og Fjordane
(margrethe_henden_aaraas.pdf, 4MB)

/share/mime/48/pdf.png UKM - Slik gjør vi det i Modum
(per_aimar_carlsen.pdf, 560kB)

/share/mime/48/pdf.png UKM i Vest-Agder
(inga_lauvdal.pdf, 626kB)

/share/mime/48/pdf.png UKM en unik nasjonal satsing
(torstein_siegel.pdf, 1MB)

/share/mime/48/powerpoint.png Regionreformen - utfordringer for kulturpolitikken?
(georg_arnestad_regionreformen.ppt, 307kB)

Norsk kulturforums konferanser

Landskonferansen er Norsk kulturforums årlige møteplass for kommuner, fylkeskommuner, kulturpolitikere, kulturarbeidere, kunstnere, planleggere, samfunnsutviklere og andre som jobber med lokalt kulturliv og kulturutvikling. Konferansen arrangeres ulike steder hvert år, slik at medlemmene over tid opplever kulturpolitikk og kulturpolitiske utfordringer fra ulike innfallsvinkler og lokale utfordringer. Konferansen 2017 Alta kommune i Finnmark, 2016 Tønsberg kommune i Vestfold, 2015 Kristiansand kommune i Vest-Agder, 2014 Hamar kommune i Hedmark, 2013 Narvik kommune i Nordland. Mer informasjon om Norsk kulturforums konferanser finner du her.


    Norsk kulturforum - NOKU
    Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo.
    Telefon: (+47) 948 37 655,
    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as