Halvard Ingebrigtsen åpner landskonferansen

Statssekretær Halvard Ingebrigtsen åpner Norsk kulturforums landskonferanse. Han vil snakke rundt temaet Profesjonalitet og mangfold som er konferansens hovedoverskrift. Halvard Ingebrigtsen har vært i KKD fra oktober 2005. Først som politisk rådgiver, siden som konstituert statssekretær og fra 4. juni 2007 som statssekretær. Han har gjennom dette et godt grunnlag for å uttale seg om norsk kulturliv og kulturpolitikk.

Norsk kulturforums konferanser

Landskonferansen er Norsk kulturforums årlige møteplass for kommuner, fylkeskommuner, kulturpolitikere, kulturarbeidere, kunstnere, planleggere, samfunnsutviklere og andre som jobber med lokalt kulturliv og kulturutvikling. Konferansen arrangeres ulike steder hvert år, slik at medlemmene over tid opplever kulturpolitikk og kulturpolitiske utfordringer fra ulike innfallsvinkler og lokale utfordringer. Konferansen 2017 Alta kommune i Finnmark, 2016 Tønsberg kommune i Vestfold, 2015 Kristiansand kommune i Vest-Agder, 2014 Hamar kommune i Hedmark, 2013 Narvik kommune i Nordland. Mer informasjon om Norsk kulturforums konferanser finner du her.


    Norsk kulturforum - NOKU
    Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo.
    Telefon: (+47) 948 37 655,
    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as