Landskonferanse Sola 18.-19. september 2008

På Norsk kulturforums landskonferanse 2008, Profesjonalitet og mangfold, presenterer vi et bredt spekter av gode foredragsholdere innenfor tema vi håper er av interesse for lokale kulturarbeidere og kulturpolitikere. Programmet fokuserer bla på de utfordringene vi står overfor med å innfri kulturlovens intensjoner om et bredt spekter av kulturvirksomhet der alle skal kunne delta i kulturaktiviteter og oppleve et mangfold av kulturuttrykk.
I tillegg til selve konferansen tilbyr vi et eget kulturprogram knyttet til kulturhovedstadsatsingen Stavanger2008.

Det er i overkant av 170 deltakere på årets konferanse. Mange kulturpolitikere har også valt å delt i år, noe vi setter stor pris på.

Se program 

NB: Det er ikke lenger mulig å melde seg på, avbestille eller gjøre endringer.

Norsk kulturforum ønsker kulturpolitikere, kulturarbeidere og andre med interesse for lokalt kulturarbeid hjertelig velkommen til årets landskonferanse i Sola 18.-19. september.

Det er ikke mulig å favne det lokale kulturlivet bredde og kvalitet i løpet av to dager, men vi ønsker gjennom konferansen å gi både tanker og vurderinger av utfordringer og muligheter og smakebiter på hvordan enkeltkommuner har løst sine kulturutfordringer. Vi har samlet foredrag og presentasjoner under tre hovedtema: Smakebiter fra lokalt kulturliv, De gode møteplassene og De gode opplevelsene. Under sistnevnte tema er det naturlig å fokusere på Stavanger som kulturhovedstad. Underveis i programmet blir det kulturinnslag både fra Sola kommune og fra Stavangerregionen forøvrig.

Vel møtt til landskonferansen 2008!

Norsk kulturforums konferanser

Landskonferansen er Norsk kulturforums årlige møteplass for kommuner, fylkeskommuner, kulturpolitikere, kulturarbeidere, kunstnere, planleggere, samfunnsutviklere og andre som jobber med lokalt kulturliv og kulturutvikling. Konferansen arrangeres ulike steder hvert år, slik at medlemmene over tid opplever kulturpolitikk og kulturpolitiske utfordringer fra ulike innfallsvinkler og lokale utfordringer. Konferansen 2017 Alta kommune i Finnmark, 2016 Tønsberg kommune i Vestfold, 2015 Kristiansand kommune i Vest-Agder, 2014 Hamar kommune i Hedmark, 2013 Narvik kommune i Nordland. Mer informasjon om Norsk kulturforums konferanser finner du her.


    Norsk kulturforum - NOKU
    Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo.
    Telefon: (+47) 948 37 655,
    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as