Landskonferanse 2017 (24.10.2017)

Grenseløs kultur

30 – 31. Mai

Fellesskap, tilhørighet, inkludering; opplevelsen av å høre til, å ha del i en historie, er viktig for oss alle; også de som kommer til Norge fra andre land og verdensdeler. Hvordan tar vi imot, tar vare på og deler? Hvordan lytter vi til hverandre, åpner opp og legger til rette? 

Konferansen er lagt til Alta og Finnmark som har flere hundre års erfaring med å leve i flerkulturelle lokalsamfunn. Finnmark ble bombet og brent under krigen og deres materielle kulturhistorie brutt. Men den immaterielle kulturarven lever og utvikles, gjennom fortellinger og handlingsboren kunnskap.

 

I forkant av landskonferansen arrangerer vi Norsk kulturforums landsmøte 2017
 

 
 

Norsk kulturforums konferanser

Landskonferansen er Norsk kulturforums årlige møteplass for kommuner, fylkeskommuner, kulturpolitikere, kulturarbeidere, kunstnere, planleggere, samfunnsutviklere og andre som jobber med lokalt kulturliv og kulturutvikling. Konferansen arrangeres ulike steder hvert år, slik at medlemmene over tid opplever kulturpolitikk og kulturpolitiske utfordringer fra ulike innfallsvinkler og lokale utfordringer. Konferansen 2017 Alta kommune i Finnmark, 2016 Tønsberg kommune i Vestfold, 2015 Kristiansand kommune i Vest-Agder, 2014 Hamar kommune i Hedmark, 2013 Narvik kommune i Nordland. Mer informasjon om Norsk kulturforums konferanser finner du her.


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as