Lokal kulturutvikling i nordisk perspektiv - utredning

Som del av prosjektet NordNett, og med støtte fra Nordisk kulturfond er det gjennomført et lite utredningsprosjekt for å se nærmere på likehter og forskjeller mellom de nordiske landene. Det er foretatt en gjennomgang av sentrale dokumenter for den nasjonale kulturpolitikken i det enkelte land, og gjennomført en liten spørreundersøkelse til utvalgte kommuner og fylkeskommuner/regioner i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

Utredningen er gjennomført av Høgskolan i Borås og ble presentert på Nordisk seminar og Norsk kulturforums landskonferanse 24. - 26. oktober.

Vi håper mange finner interessante innfallsvinkler og nye kunnskaper.

/share/mime/48/pdf.png Lokal kulturutvikling i nordisk perspektiv
(utredning-lokalt-kulturliv-i-nordisk-perspektiv.pdf, 1MB)

    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as