Lokal kulturutvikling i nordisk perspektiv - utredning

Som del av prosjektet NordNett, og med støtte fra Nordisk kulturfond er det gjennomført et lite utredningsprosjekt for å se nærmere på likehter og forskjeller mellom de nordiske landene. Det er foretatt en gjennomgang av sentrale dokumenter for den nasjonale kulturpolitikken i det enkelte land, og gjennomført en liten spørreundersøkelse til utvalgte kommuner og fylkeskommuner/regioner i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

Utredningen er gjennomført av Høgskolan i Borås og ble presentert på Nordisk seminar og Norsk kulturforums landskonferanse 24. - 26. oktober.

Vi håper mange finner interessante innfallsvinkler og nye kunnskaper.

/share/mime/48/pdf.png Lokal kulturutvikling i nordisk perspektiv
(utredning-lokalt-kulturliv-i-nordisk-perspektiv.pdf, 1MB)

Norsk kulturforums konferanser

Landskonferansen er Norsk kulturforums årlige møteplass for kommuner, fylkeskommuner, kulturpolitikere, kulturarbeidere, kunstnere, planleggere, samfunnsutviklere og andre som jobber med lokalt kulturliv og kulturutvikling. Konferansen arrangeres ulike steder hvert år, slik at medlemmene over tid opplever kulturpolitikk og kulturpolitiske utfordringer fra ulike innfallsvinkler og lokale utfordringer. Konferansen 2017 Alta kommune i Finnmark, 2016 Tønsberg kommune i Vestfold, 2015 Kristiansand kommune i Vest-Agder, 2014 Hamar kommune i Hedmark, 2013 Narvik kommune i Nordland. Mer informasjon om Norsk kulturforums konferanser finner du her.


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as