Nordisk seminar Voksenåsen 24.-25. oktober 2010

Seminaret samlet deltakere fra hele Norden. Programmet var bygget opp rundt overordnede utfordringer knyttet til kulturpolitikk og kulturutvikling i Norden sett fra lokalt og regionalt nivå. Seminaret var en del av prosjektet NordNett som har fått midler fra Nordisk kulturfond i 2009 og 2010.

Foredrag
- Nordisk utredning, Nasjonal kulturpolitikk - likheter og forskjeller:
Katarina Michnik, doktorand/PhD student, Centrum för kulturpolitisk forskning. Högskolan i Borås, Sverige
- Kulturrådet har ordet - svensk kulturpolitik i endring: Benny Marcel, ställföretredande generaldirektör i Statens kulturråd, Sveige
- Regionalisering i Sverige:Jenny Johannisson, Fil.dr, Centrum för kulturpolitisk forskning. Högskolan i Borås, Sverige
- Utfordringer sett fra kommunenes interesseorganisasjoner i de nordiske landene:
Calle Nathanson, handläggare, Sveriges Kommuner och Landsting
Ditte Winquist, sakkunnig kultur, Finlands Kommunförbund
Hans Clementz, spesialrådgiver, Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Norge
- NordNett - behov og muligheter: Presentasjon av arbeidet i prosjektet og diskusjon om videreføring
- Hva betyr grenseregionalt/interregionalt samarbeid for lokal kulturutvikling?
Øresundregionen som kreativ metapol: Søren Buhl Hornskov - prosjektleder
Interreg-prosjektet KIA-Kreativ Interaksjon i Arbeidslivet: Jorunn Bøe - kultursjet Risør kommune og styreleder Norsk kulturforum

    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as