Nordisk seminar Voksenåsen 24.-25. oktober 2010

Seminaret samlet deltakere fra hele Norden. Programmet var bygget opp rundt overordnede utfordringer knyttet til kulturpolitikk og kulturutvikling i Norden sett fra lokalt og regionalt nivå. Seminaret var en del av prosjektet NordNett som har fått midler fra Nordisk kulturfond i 2009 og 2010.

Foredrag
- Nordisk utredning, Nasjonal kulturpolitikk - likheter og forskjeller:
Katarina Michnik, doktorand/PhD student, Centrum för kulturpolitisk forskning. Högskolan i Borås, Sverige
- Kulturrådet har ordet - svensk kulturpolitik i endring: Benny Marcel, ställföretredande generaldirektör i Statens kulturråd, Sveige
- Regionalisering i Sverige:Jenny Johannisson, Fil.dr, Centrum för kulturpolitisk forskning. Högskolan i Borås, Sverige
- Utfordringer sett fra kommunenes interesseorganisasjoner i de nordiske landene:
Calle Nathanson, handläggare, Sveriges Kommuner och Landsting
Ditte Winquist, sakkunnig kultur, Finlands Kommunförbund
Hans Clementz, spesialrådgiver, Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Norge
- NordNett - behov og muligheter: Presentasjon av arbeidet i prosjektet og diskusjon om videreføring
- Hva betyr grenseregionalt/interregionalt samarbeid for lokal kulturutvikling?
Øresundregionen som kreativ metapol: Søren Buhl Hornskov - prosjektleder
Interreg-prosjektet KIA-Kreativ Interaksjon i Arbeidslivet: Jorunn Bøe - kultursjet Risør kommune og styreleder Norsk kulturforum

Norsk kulturforums konferanser

Landskonferansen er Norsk kulturforums årlige møteplass for kommuner, fylkeskommuner, kulturpolitikere, kulturarbeidere, kunstnere, planleggere, samfunnsutviklere og andre som jobber med lokalt kulturliv og kulturutvikling. Konferansen arrangeres ulike steder hvert år, slik at medlemmene over tid opplever kulturpolitikk og kulturpolitiske utfordringer fra ulike innfallsvinkler og lokale utfordringer. Konferansen 2017 Alta kommune i Finnmark, 2016 Tønsberg kommune i Vestfold, 2015 Kristiansand kommune i Vest-Agder, 2014 Hamar kommune i Hedmark, 2013 Narvik kommune i Nordland. Mer informasjon om Norsk kulturforums konferanser finner du her.


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as