Vellykket konferanse i Bodø

Konferansen Ungdom og medvirkning samlet ca 130 deltakere til to innholdsrike dager i Bodø, der hovedtemaet var hvordan ungdom setter sitt preg på samfunn og kultur. Vi fikk dokumentert at dersom vi skal ta ungdom på alvor må vi adressere dem direkte som en selvstendig gruppe. Vi må ta deres innspill, ønsker og ideer på alvor og involvere dem i alle faser i kunst- og kulturlivet.

KONFERANSENS FØRSTE DAG var viet ungdommenes egne tanker, innspill og kommentarer. Gjennom opplevelser, debatt, tematiske foredrag og parallelle sesjoner fikk deltakerne se og høre hva ungdom kan oppnå når det legges til rette for reell medvirkning og medbestemmelse i kulturlivet.

KONFERANSENS DAG TO var det primært kulturansatte og kulturarbeidere som jobber med og for ungdom som hadde ordet. Norsk kulturforum og Bodø kommune ønsket denne dagen å bidra til mer kunnskap om tiltak, strategier og innfallsvinkler i kommunenes arbeid med ungdom og medvirkning. Innfallsvinklene var mange og dialogen interessant når ungdomsarbeidere fra ulike deler av kultursektoren fikk bryne seg på egne og andres innfallsvinkler, tanker og ideer.

Trykk på les mer under, da finner du lenker til foredrag og filmer og hjemmesider

PROGRAM DAG 1

Unge Stormen, nettverksbyggere ved Stormen bibliotek i Bodø åpnet konferansen før leder i Stortingets Familie og kulturkomiteen, Svein Harberg, foretok den offesielle åpningen. Heretter gikk det slag i slag i to fullstappede dager

Det ble gjennomført fem parallelle seminar der ungdommene selv presenterte egne prosjekter og eget arbeid.

Nettverksbygging - Unge Stormen, Bodø -  v/Anna Høivaag, Eirik Lynum, Maiken Vembre

Hvordan sikre kontinuitet når ungdom arrangerer - Frukt, Bodø - v/Kaja Engan, Amalie Heldahl, Ørjan Larsen, Nina Losnedahl, Fredrik Nordvik, Martin Pedersen, Helle Sandbukt, Anniken Sivertsen, Oliver Tymi

Ungdomsråd, påvirkning og engasjement
v/Filip Digre, leder Bodø Ungdomsråd: Hvordan har unge reel påvirkning på politikere?
v/Erlend Skaug Ingebrigtsen, Ungdommens fylkesting Nordland: Hva betyr det for ungdom at voksne er engasjert?

Unge arrangører
v/Håkon Berg, Erle Haldorsen – Ung arrangør i Alta og Finnmark
v/Alva Eide – UKM Norge og Oslo Musikkråd

Ung:LAB Sandnes, Veksthus for unge interesser
v/Reidar Johannessen: Hvordan skape levende miljø rundt medie:LAB
v/Jostein Olsen: Sandnes kommunes ungdomsstrategi og ungdomstilbud
Ung:LAB Sandnes pptx m lenke til film


PROGRAM DAG 2

Ungdom og medvirkning i dansk kulturpolitik, v/Ole Winther, Kontorsjef Kulturstyrelsen i Danmark
I 2015 har Kulturstyrelsen i Danmark hatt en egen ungdomssatsing URKRAFT 2015. I et mer langsiktig perspektiv har Børnekulturens nettverk (som gjennom Kulturstyrelsen samarbeider med departementene, kulturinstitusjoner og kommuner om kulturpolitikk for barn og unge), også jobbet med prosjekter og tiltak rettet primært mot ungdom

Opplæring og medvirkning i framtidens skole, v/ Kirsti Saxi, Senterleder Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen er faglig underlagt Utdanningsdirektoratet og arbeider for  økt kvalitet i kunst- og kulturfagene i barnehagene og grunnopplæringen og bidra til engasjement og økt interesse for kunst- og kulturfagene. Senteret samarbeider med relevante fagmiljø, nasjonalt og internasjonalt

Kommunenes arbeid med ungdom og medvirkning
Her presenterte Trondheim kommune og Melhus kommune både overordnede tanker og innfallsvinkler til eget arbeid og fakta om konkrete prosjekter og tiltak.

Ungdomsmedvirkning forutsetter kompetente voksne
v/Tonje Braa,  rådgiver Trondheim kommune

Demokrati i praksis = Ung borger og medvirker!
v/ Kristin Tinmannsvik, prosjektleder Demokrati i praksis=Mangfold!

Vi engasjerer ungdommen i kommunereformen
v/Kristin Johnsen, SLT koordinator, Barnas representant og ansvarlig for ungdomsrådet i Melhus
og Maren Grøthe, 14 år og nyvalgt leder av Melhus Ungdomsråd.

Hva sier forskningen og hva vet vi om tall og fakta?

Unge Stormen - medverknad som innovasjon?
v/Tone Magnussen, Forsker II Nordlandsforskning

Tall og fakta om ungdom og bibliotek
v/ Svein Arne Tinnesand, Avdelingsdirektør Stab bibliotekutvikling, Nasjonalbiblioteket

Dialog om Bibliotek som kulturarena for ungdom

Unge Stormen - midt i en prosess v/Trud Berg, biblioteksjef Stormen bibliotek

USAGT og Schlousplass.no v/Frid Hamsun, spesialbibliotekar og prosjektleder for USAGT Deichmanske bibliotek

Bergen offentlige bibliotek som kulturarena for ungdom v/Leikny Haga Indergaard, biblioteksjef Bergen offentlige bibliotek

Selvorganisert ungdomsaktivitet – stayerevne, rekruttering og utvikling
v/Sindre Sandvin, pådriver for skatemiljøet i Bodø, fortalte historien om etablering av Bodø Skateklubb og sitt eget arbeid med opplæring. En viktig del av dette arbeid har for ham vært å gi jenter opplæring og mulighet for å delta i miljøet./share/mime/48/pdf.png Medie:LAB Sandnes PDF
(medie-lab-1-skrivebeskyttet-.pdf, 7MB)

/share/mime/48/powerpoint.png Medie:LAB Sandnes
(medie-lab-2-.pptx, 7MB)

/share/mime/48/pdf.png Ungdomsmedvirkning forutsetter kompetente voksne
(tonje-braa-ungdomsmedvirkning-presentasjon-bodo-6-7-oktober-2015.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Demokrati i praksis = Ung borger og medvirker!
(tinnmannsvik-ung-borger-og-medvirker-presentasjon2015-.pdf, 15MB)

/share/mime/48/pdf.png Vi egnasjerer ungdommen i kommunereformen
(melhus-presentasjon-noku-bodo.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Unge Stormen - medverknad som innovasjon?
(tone-magnussen-unge-stormen-071015-pp.pdf, 677kB)

/share/mime/48/pdf.png Tall og fakta om ungdom og bibliotek
(tinnesand-ungbodo-skrivebeskyttet-.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Unge Stormen - midt i en prosess
(trud-unge-stormen-ungdomsmedvirkning.pdf, 263kB)

/share/mime/48/pdf.png Usagt
(ungdomssatsing-pa-deichman.pdf, 11MB)

/share/mime/48/pdf.png Bergen offentlige bibliotek som kulturarena for ungdom
(bergen-offentlige-biblioteket-som-kulturarena-for-ungdom-7.10.2015.pdf, 9MB)

Norsk kulturforums konferanser

Landskonferansen er Norsk kulturforums årlige møteplass for kommuner, fylkeskommuner, kulturpolitikere, kulturarbeidere, kunstnere, planleggere, samfunnsutviklere og andre som jobber med lokalt kulturliv og kulturutvikling. Konferansen arrangeres ulike steder hvert år, slik at medlemmene over tid opplever kulturpolitikk og kulturpolitiske utfordringer fra ulike innfallsvinkler og lokale utfordringer. Konferansen 2017 Alta kommune i Finnmark, 2016 Tønsberg kommune i Vestfold, 2015 Kristiansand kommune i Vest-Agder, 2014 Hamar kommune i Hedmark, 2013 Narvik kommune i Nordland. Mer informasjon om Norsk kulturforums konferanser finner du her.


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as