- Kultur er en god investering (18.02.2016)

KS utfordres av ordfører Per Kristian Lunden i Risør. I dette innlegget fra Landstinget i KS ser vi hva Risør kommune mener om kultur og kultursatsing. Risør ble kåret til Norges kulturkommune 2015.

Kultur er en sak for KS! (17.02.2016)

Landstinget til KS er over og kultur blir en del av KS sitt arbeid i neste fireårsperiode! Landstinget har bedt KS arbeide for å styrke egen organisasjon på kulturfeltet. Handlingsprogrammet som skal vedtas av hovedstyret i mai, skal nå utarbeides.

Kultur - ikke en sak for KS? (05.02.2016)

KS har arbeidet innen alle fagområder for kommunal sektor unntatt kulturfeltet. Nå håper vi landstinget i februar vil sette kultur på dagsorden og gjøre dette til et satsingsområde.

Les artikkel i Kommunal Rapport.

Norsk kulturforum arbeider for å få kultur på dagsorden i KS (26.11.2015)

Staten legger i dag viktige rammebetingelser og føringer for kommunal og fylkeskommunal kulturpolitikk.

Samtidig har kommuner og fylkeskommuner forsvinnende liten innflytelse på disse statlige rammebetingelsene. Noe av grunnlaget for dette er at kommuner og fylkeskommuner ikke har sterke talspresoner som ivaretar kommunenes arbeid og interesser i den nasjonale debatten. Kultur burde være en naturlig del av KS sitt ansvarsområde. Dessverre er det ikke slik i dag.

I forbindelse med KS sitt landsting som gjennomføres 16.-17. februar har Norsk kulturforum skrevet artikkelen Kultur ikke en sak for KS? som er publisert i Kommunal Rapport både i papiravisen og nettavisen.

Kulturutredningen 2014 (PDF) beskriver på en god måte utfordringene i og for lokal kulturpolitikk. Vi anbefaler å lese Kapittel 12: Kommunal og fylkeskommunel kulturpolitikk, Kapittel 13: Strategier for en bærekraftig kulturpolitikk og Kapittel 15: Styrk den kulturelle grunnmuren - et løft for det lokale kulturlivet.

Rammene for KS legges hvert 4.år gjennom landstingets vedtak knyttet til handlingsprogram og andre overordnede rammer. Neste landsting er i februar 2016 der det skal velges nytt styre og vedtas nytt handlingsprogram. Norsk kulturforum er opptatt av at kultur kommer inn som et av områdene på handlingsprogrammet for de neste fire årene. Vi har i denne sammenheng hatt samtaler med og levert innspill til KS som nå arbeider med saken.

På vårt landsmøte i juni 2015 vedtok landsmøtet et innspill til KS. Dette innspillet er senere fulgt opp med et politikknotat der vi har gått inn i noen av de viktigste temaene for lokalt kulturliv og kulturutvikling.

Norsk kulturforum kan imidlertid ikke påvirke KS uten at også våre medlemmer, kommuner og fylkeskommuner, sender innspill til KS sitt handlingsprogram med oppfordring om å få kultur inn som eget tema. Norsk kulturforums tillitsvalgte nasjonalt og regionalt har høsten 2015 jobbet for å få flere politikere og rådmenn engasjert i saken. Vi vet at den er diskutert i mange kommuner og i KS egne regionale fora.

KS har sterkt fokus på utenforskap og inkludering. Dette er et område der kultursektoren har både erfaringer og gode løsninger å bidra med. Les gjerne også KS sine strategier for inneværende landstingsperiode.

MFO, landets største fagforbund for utøvende kuntnere og pedagoger,  har sendt innspill til KS der  de påpeker kommunenes arbeidsgiveransvar for et bredt spekter av kulturarbeidere både i kulturskole, skole og administrasjon.

    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as