- Kultur er en god investering

KS utfordres av ordfører Per Kristian Lunden i Risør. I dette innlegget fra Landstinget i KS ser vi hva Risør kommune mener om kultur og kultursatsing. Risør ble kåret til Norges kulturkommune 2015.

Ordstyrer, landsting: Vi har gjennom to dager diskutert og fått innsikt i hvordan vi skal skape et mer inkluderende lokalsamfunn. Idretten har vært trukket fram som en viktig arena for inkludering, men som ordfører i Norges kulturkommune Risør jeg vil gjerne trekke inn kultur i full bredde.

Kultur gir muligheter for likhet og likeverd i et mangfold. Kultur gir enorme muligheter til å gjøre noe sammen selv om utgangspunktet er veldig ulikt. Da tenker jeg på alle former for kultur; sang, musikk, teater og bildekunst. Fra kammermusikk til hiphop. Fra amatører til profesjonelle.

Vi vet alle hvilken fantastiske arena for inkludering folkebibliotekene våre har utviklet seg til å bli. Biblioteket er et treffsted som ikke koster noe og som gir en stor variasjon av muligheter til gode møter – både med andre mennesker, litteratur, nyheter og kunnskap. Mange kommuner har i de siste åra investert mye i imponerende kulturhus og står nå med utfordringen om å fylle kulturhusene med aktivitet som beriker og utvikler lokalsamfunnet. Mulighetene er mange, men her trengs det støtte og deling av god erfaring.

KS kan og bør være den organisasjonen som støtter og deler erfaring også innen området kultur. Jeg er derfor glad for at kultur er kommet med i redaksjonskomiteens framlegg for integrering. Generelt sett er det også viktig at KS utvikler sin kompetanse og oppmerksomhet om kultur. Det er en god investering i inkludering og mangfold som alle landets kommuner kan nyte godt av.

    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as