Utsira årets kulturkommune i Rogaland

Norsk kulturforum Rogaland har kåret Utsira til Rogalands kulturkommune 2013. Ordfører Marte Eide Klovning mottok utmerkelsen under Norsk kulturforum Rogalands årsmøte i Stavanger konserthus.

I juryens begrunnelse pekes det på at øykommunen Utsira til tross for bare 215 innbyggere, har et interessant og imponerende kulturliv. Tilbudet omfatter både det brede hverdagstilbudet og bemerkelsesverdige kunstprosjekter. Et bredt folkelig engasjement kombinert med kommunal tilrettelegging og planlegging, har gitt kommunen nye arenaer og arrangementer som har vakt oppsikt internasjonalt. Juryen peker på at mediebildet og den kulturpolitiske oppmerksomheten i dag i stor grad er bpreget av prangende kulturbygg i storbyene. Utsira representerer en annen kulturpolitisk virkelighet der det spirer og gror og satses på utradisjonelle måter.

Les mer i Aftenbladet

 

    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as