Bodø, Lindås og Sandnes nominert til tittelen Norges kulturkommune 2011

Juryen for Norges kulturkommune 2011 har hatt sitt første møte og har blant 11 kandidater nominert tre som konkurrerer om tittelen. De vil alle være verdige vinnere, men kun en kan kåres. Kåringen finner sted på Stortinget 5. april 2011.

Juryen har valgt ut, i alfabetisk rekkefølge, Bodø, Lindås og Sandnes som finalister.

Gjennom prisen ønsker Norsk kulturforum å fokusere på kommunenes innsats for et godt og allsidig kulturtilbud. Arbeidet med forankring av kulturloven, godt planverktøy og gode rammer for både egenaktivitet og opplevelser er viktig i vurderingen. Alle de nominerte har synliggjort sitt fokus på bredde, kvalitet og profesjonalitet i sin tilrettelegging for et godt tilbud til innbyggerne.

    Norsk kulturforum - NOKU
    Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo.
    Telefon: (+47) 948 37 655,
    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as