Drangedal årets kulturkommune i Telemark

Drangedal kommune har vel 4000 innbyggere, men et stort areal gir  det 3,8 innbyggere pr km2. Samarbeidet med 120 ulike lag og foreninger er helt avgjørende for et godt kultur- og fritidstilbud. I forhold til driftsbudsjettet har kommunen v