Drangedal årets kulturkommune i Telemark

Drangedal kommune har vel 4000 innbyggere, men et stort areal gir  det 3,8 innbyggere pr km2. Samarbeidet med 120 ulike lag og foreninger er helt avgjørende for et godt kultur- og fritidstilbud. I forhold til driftsbudsjettet har kommunen valgt å overføre relativt betydelige årlig driftstilskudd til de frivillige organisasjonene. Dette resulterer i en rekke møteplasser, daglig fritidsaktivitet, arrangement og festivaler. Foreløpig kommer ikke dette så godt fram i den nasjonale kulturindeksen som plasserer Drangedal kommune som nummer 339 og dårligst av kommunene i Telemark.

Kultursatsingen er planmessig godt forankret og preget av optimisme; «Det er lett å trives i Drangedal kommune. Fire millioner grantrær kan ikke ta feil!» som de selv sier. Kommunen er bevisst på sine fire roller. Drangedal kommune tilrettelegger, samordner, stimulerer og utøver kulturelt virke.

Når mulighetene byr seg, er kommunen likevel ikke redd for å satse stort, og gjerne da i samarbeid med andre. Det er Gautefall Biathlonanlegg (interkommunalt idrettsanlegg i samarbeid med hotelldrift og alpinanlegg) ett eksempel på. Et annet godt eksempel er tettstedsutviklingen av Drangedal med en akse fra skoleutbygging i kombinasjon med lokalt kulturbygg i øvre del av sentrum og høy estetisk utforming av Toke Brygge nede ved vannfronten.  

Juryen mener Drangedal kommune er en god kandidat fra Telemark til prisen Norges kulturkommune i 2013


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as