Farsund kommune kåret til årets kulturkommune i Agder

Farsund kommune er av NOKU Agder kåret til årets kulturkommune i Øst- og Vest-Agder. De har lagt vekt på at Farsund har et variert tilbud til hele befolkningen. Kommunen har en bred tilnærming til gode kulturopplevelser. Kommunen har et godt samarbeid på tvers av kultursektoren og et godt samarbeid med frivillige lag og organisasjoner, andre kommuner og fylkeskommunen. Kommunen har egen kulturplan solid forankret i politiske strukturer


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as