Kåres det Årets kulturkommune i ditt fylke?

Norsk kulturforum har fylkeslag i de fleste fylker og flertallet av disse kårer Årets kulturkommune i eget fylke.

Men noen fylker gjør ikke dette. Dersom din kommune er i et fylke som ikke kårer Årets kulturkommune, så kan likevel din kommune bli vurdert til prisen Norges kulturkommune.

Styret i Norsk kulturforum åpner for søknader om å bli Norges kulturkommune også fra kommuner i fylker som ikke gjennomfører egne kåringer. Søknadene sendes direkte til Norsk kulturforum sentralt. Boks 414 Sentrum, 0103 Oslo.

Styret oppnevner egen jury dersom det kommer slike søknader.

NB: Det gjelder de samme reglene for innsendt materiale for disse kommunene som for dem som vurderes i det enkelte fylke.

/share/mime/48/pdf.png Flyer nynorsk
(nkulturkomm13_nynorsk_org_3.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Flyer bokmål
(flyer-norges-kulturkommune.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Informasjon om arbeidet - nynorsk
(informasjon-om-arbeidet-nynorsk-20122-2013.pdf, 156kB)

/share/mime/48/pdf.png Informasjon om arbeidet - bokmål
(informasjon-om-arbeidet-med-norges-kulturkommune-2012-13.pdf, 178kB)

    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as