Norges kulturkommune - Kommuner fra fylker som ikke arrangerer egen kåring

Norsk kulturforum har fylkeslag i de fleste fylker, men det mangler et par (se under). Kommuner fra disse fylkene kan likevel delta i kåringen av Norges kulturkommune. Søknaden sendes til Norsk kulturforum sentralt og vil bli vurdert av en egen jury. Det gjelder de samme regler og skjema for disse kommunene som for kommuner som går gjennom en fylkeskåring.

Søknadsfrist 10. september

For mer informasjon om fylkeskåringene kontakt Norsk kulturforums fylkesledd. Se kontaktliste under.

Norsk kulturforums fylkeskontakter

NOKU Østfold - Jonas Qvale, Fredrikstad kommune

NOKU Akershus/Oslo – kontakt Norsk kulturforum sentralt  (Se adresse under  Kontakt oss)

NOKU Hedmark – Steinar Hovlang, Elverum kommune

NOKU Oppland - Jan Stundal, Nord-Aurdal kommune

NOKU Buskerud - Jan Berg, Ringerike kommune

NOKU Vestfold - Kjetil Johnsen, Larvik kommune

NOKU Telemark - Hilde Pedersen, Bø kommune

NOKU Aust-Agder – Ole Tom Tjuslia, Grimstad kommune

NOKU Vest-Agder - Britt-Mari Langerud, Farsund kommune

NOKU Rogaland - Anders Jaarvik, Stavanger kommune

NOKU Hordaland - Livelin Remme, Bergen kommune, Seksjon kunst og kult.

NOKU Sogn og Fjordane - Espen Frøysland, Bremanger kommune

NOKU Møre og Romsdal - Tore Myrum, Kristiansund kommune

NOKU Sør-Trøndelag - Kjersti Utne, Klæbu kommune

NOKU Nord-Trøndelag - Anders Skaugen, Nord-Trøndelag fylkeskom.

NOKU Nordland – Vigleik Haga, Rana kommune

NOKU Troms – kontakt Norsk kulturforum sentralt  (se adresse under Kontakt oss)

NOKU Finnmark - Gerd Hagen, Hammerfest kommune

    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as