Kunnskap gjennom generasjoner

Lindås kommune var en av tre nominerte til prisen Norges kulturkommune 2011. At kultur er viktig vises blant annet ved at alle kommunestyremøtene begynner med innslag fra kulturskolen, og kultur er godt forankret i kommuneplanen. Lindås er korpskommunen framfor noen, men kommunen samarbeider godt med alle frivillige lag og organisasjoner.


Heil originalt

Som kommune er Lindås en tilrettelegger og pådriver for kultur. Politikerne bidrar både med vilje og penger, men innfallsvinkelen er at det genererer mye aktivitet når de frivillige selv står for driften av ulike aktiviteter.