Namsos årets kulturkommune i Nord-Trøndelag

Norsk kulturforum Nord-Trøndelag har kåret Namsos kommune til årets kulturkommune i Nord-Trøndelag. I juryens begrunnelse kan vi lese: Vi legger vekt på at Namsos kommune har bygget ut et allsidig kulturtilbud for innbyggerne sine både når det gjelder kulturinstitusjoner, opplæring, folkehelse og inkludering, og - ikke monst - evnen og villigheten til å drive fram pilotprosjekt og påta seg nasjonale oppgaver.Juryen har også lagt vekt på kommunens allsidighet og evne til gjennomtentk og systematisk satsing på kultur i hele sin bredde.

Kåringen ble godt dekket i lokalavisene - Trønde- Avisa og Namdalsavisa    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as