Norges kulturkommune - Ny kåring 2009

Norsk kulturforum har startet arbeidet med kåring av Norges kulturkommune.

I 2007 var det Kristiansand kommune som ble kåret til Norges kutlurkommune. Kanskje din kommune blir Norges kulturkommune i 2009? Arbeidet er allerede i gang i Norsk kulturforums fylkeslag. Fylkesvinnerne offentliggjøres høsten 2008.

Arbeidet er nå inne i sin innledende fase og det er Norsk kulturforums fylkeslag som står for arbeidet med å kåre det enkelte fylkes kulturkommune. Fylkesvinnerne går i neste omgang videre for å konkurrere med hverandre om å bli Norges kulturkommune.

Fylkesvinnerne vil bli kunngjort og presentert etterhvert

 


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as