Tjøme årets kulturkommune i Vestfold

NOKU Vestfold har kåret Tjøme kommune til årets kulturkommune i Vestfold

På Tjøme ser det ut til at ingen drøm er for stor og ingen tanke for vill: Fotoutstillingen ”Tracing Freedom - På sporet av frihet”, engasjerte og beveget så nær som hele Tjøme. På Skjærgårdsdagen viste de at gleden ved kultur ble synliggjort gjennom fellesskap og fysisk aktivitet. Fortellerkveldene har ført til mange magiske møter, og musikk og poesikveldene har vist seg som en god møteplass.  Kulturtreff, nostalgifilm, filosofi og quiz for eldre har vært med på å bidra til et godt kulturliv.  Arrangementer viser at utvikling kommer fordi noen tror det er mulig og satser. Men ingenting blir til uten ildsjeler. Det er mange som arbeider for å fremme kulturen på Tjøme, som sier ja til å spille, trene, opptre, dekke border, stille ut bilder, selge billetter, sette over kaffe, være med på dugnad, hente og bringe lopper, bringe håp og inspirere til glede.Kultursektoren på Tjøme omfatter både frivillig kulturaktivitet, kultur for og med barn og unge, kultur for og med voksne og eldre. Det omfatter også et bredt spekter av profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere og profesjonelle kunst og kulturinstitusjoner.

Med visjonen ”Tjøme – et levende kultursamfunn hele året” er Tjøme kommune godt i gang med å utarbeide sin kulturplan for 2013-2020, med fem hovedsatsningsområder: - Kulturarenaer, - Idrett, fysisk aktivitet og folkehelse, - Kommunens kulturtilbud og formidling, - Kulturminner og kulturvern, - Kultur og næringsutvikling.

Oppslag i Vestfold Blad

 


    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as