Trondheim årets kulturkommune i Sør-Trøndelag

Norsk kulturforum Sør-Trøndelag har i samarbeid med Sør-Trøndelag Fylkeskommune kåret Trondheim til årets kulturkommune 2013.

I begrunnelsen heter det at Trondheim har tatt det offentliges ansvar for et mangfoldig kulturliv, og følger dermed opp Kulturlovens formålsparagraf. Mange mener at en så stor by som Trondheim bør ha et bredt kulturliv og kulturtilbud. Trondheim kommune har i sin søknad synliggjort at dette ikke kommer av seg selv. Gjennom langsiktig og god planlegging med gode involveringsprosesser og god dialog har de skapt og bidratt til en imponerende bredde i byens kulturliv. Som regionhovedstad har de også inntatt førersetet for en god kulturutvikling i hele regionen.

Utmerkelsen vil bli delt ut i forbindelse med fylkeskommunens ”Regionalt kulturforum” , onsdag 17.april i Fylkestingsalen.

    Norsk kulturforum - NOKU
    c/o Sentralen, Postboks 183,Sentrum, 0102 Oslo
    Besøksadresse: Øvre Slottsgate 3
    Telefon: (+47) 948 37 655, 

    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as