Foto: Ingvild F Melien

Vi ønsker å synliggjøre godt lokalt kulturarbeid

Prisen Norges kulturkommune er innstiftet og deles ut av Norsk kulturforum. Trondheim ble kåret til Norges kulturkommune i 2013, Sandnes kommune i 2011 og Vinje kommune i 2009, for å nevne de tre siste. Norsk kulturforum har utarbeidet et hefte,  Godt lokalt kulturarbeid, med presentasjon av alle de nominerte kommunene i 2011 og 2013, tilsammen 7 kommuner.

Arbeidet med kåring  av Norges kulturkommune 2015 er i gang. Arbeidet starter i våre fylkeslag som kårer egne fylkesvinnere vinteren 2015. Den nasjonale kåringen vil skje i løpet av våren/sommeren 2015. Fylkesvinnerne er fylkets kandidat til prisen Norges kulturkommune. Ettersom vi ikke har fylkeslag i alle fylker, er det åpent for kommuner i fylker uten fylkeslag å søke direkte til Norsk kulturforum for å bli vurdert som kandidat til prisen. Fristen for søknader direktet til Norsk kulturforum nasjonalt er satt til 1. februar 2015.

Norsk kulturforum ønsker gjennom prisen å synliggjøre kommunenes kulturengasjement og innsats i og for lokalt kulturliv, der hele befolkningen gis mulighet for meningsfull egenaktivitet og gode kulturopplevelser i tråd med kulturlovens intensjoner. Den første prisen ble delt ut i 1992 til Larvik kommune. De første årene ble prisen delt ut hvert år, men dette ble etterhvert endret til annet hvert år.

Det er ikke uten videre enkelt å sammenligne kommuner, men juryene har i alle år forsøkt å se forbi innbyggertall, organisering og økonomi og vektlagt kommunenes vilje til satsing, gode løsninger, langsiktighet og helhetlig tilnærming. Som heftet Godt lokalt kulturliv viser, finnes det mange innfallsvinkler til og løsninger på de samme utfordringene.

Kommunene bestemmer selv hvordan de vil presentere seg og sitt kulturarbeid. I presentasjonen må det inngå faktainformasjon om økonomi, organisering, samarbeid og satsingsområder. Presentasjonene er, sammen med fylkesjuryenes vurderinger, grunnlaget for den nasjonale juryens vurdering av den enkelte kandidat. Det er derfor viktig å finne form og innfallsvinkler som synliggjør kommunens arbeid og hvorfor akkurat denne kommunen bør få prisen i 2015.

Presentasjonen kan gjerne organiseres ut fra følgende tema:
- Kommunens kulturpolitiske ambisjoner. Herunder helhetlig og langsiktig planlegging i tråd med kulturlovens intensjoner. Egnede lokaler, økonomi ol.
- Samarbeid og dialog. Herunder samarbeid mellom ulike kulturaktører innad i kommunen, og på tvers av sektorer, samt dialog og samarbeid med frivillige og profesjonelle krefter i lokalsamfunnet
- Tilbud og aktiviteter i kommunen.


Norges kulturkommune

Prisen Norges kulturkommune er innstiftet og deles ut av Norsk kulturforum.

For å synliggjøre hva vi legger vekt på i dette arbeidet, har vi utarbeidet to publikasjoner. Norges kulturkommune. Synliggjøring av godt lokalt kulturarbeid, med generell oversikt over vinnere siden starten i 1992 og reportasjer fra de nominerte i 2015, og Godt lokalt kulturarbeid med reportasjer fra de nominerte kommunene i 2011 og 2013.

Prisen Norges kulturkommune er en anerkjennelse av kommuner som jobber godt med hele bredden av kulturlivets utfordringer og muligheter, der både offentlige, frivillige og private aktører har sin plass og rolle i et helhetlig lokalt kulturliv. Prisen er innstiftet og deles ut av Norsk kulturforum annet hvert år. Prisen ble første gang delt ut i 1992. Norsk kulturforum ønsker gjennom prisen å synliggjøre godt lokalt kulturarbeid der hele befolkningen gis mulighet for meningsfull egenaktivitet og gode kulturopplevelser, i tråd med kulturlovens intensjoner.

Slik er prossessen:
Arbeidet starter i våre fylkeslag som kårer egne fylkesvinnere. Den nasjonale kåringen vil skje i løpet av våren/sommeren samme året. Fylkesvinnerne er fylkets kandidat til prisen Norges kulturkommune. Ettersom vi ikke har fylkeslag i alle fylker, er det åpent for søknader fra kommuner i fylker uten fylkeslag. Disse kommunene søker direkte til Norsk kulturforum.

Innhold i søknad:
Det er ikke uten videre enkelt å sammenligne kommuner, men juryene har i alle år forsøkt å se forbi innbyggertall, organisering og økonomi og vektlagt kommunenes vilje til satsing, gode løsninger, langsiktighet og helhetlig tilnærming. Som publikasjonene våre viser, finnes det mange innfallsvinkler til og løsninger på de samme utfordringene. Kommunene bestemmer selv hvordan de vil presentere seg og sitt kulturarbeid. I presentasjonen må det inngå faktainformasjon om økonomi, organisering, samarbeid og satsingsområder. Presentasjonene er, sammen med fylkesjuryenes vurderinger, grunnlaget for den nasjonale juryens vurdering av den enkelte kandidat. Det er derfor viktig å finne form og innfallsvinkler som synliggjør kommunens arbeid og hvorfor akkurat denne kommunen bør få prisen.

Juryen:
Juryen vil til enhver tid bestå av leder for Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, leder for KS og styreleder for NOKU.


    Norsk kulturforum - NOKU
    Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo.
    Telefon: (+47) 948 37 655,
    E-post: post@noku.no


   © Norsk kulturforum, 2016.
    Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).
    Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norsk kulturforum.


Utviklet av Imaker as